Darmowe szkolenia: Kielce

Nowe technologie pozyskiwania energii z biomasy

 

Miejsce szkolenia: Kielce

Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii oraz Politechnika Świętokrzyska realizując projekt: „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim„ serdecznie zapraszają: osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, osoby samo zatrudnione i kadrę zarządzającą  przedsiębiorstw z branż: budowlanej, energetycznej, architektów, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej i handlowej z woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenie: Nowe technologie pozyskiwania energii z biomasy.

Szkolenie zaplanowano na 6 dni po 5 godzin zegarowych. Szkolenie może odbywać się zarówno w dni robocze, jak i w weekendy. Termin szkolenia zostanie ustalony w chwili zebrania się wymaganej liczby 15 uczestniczek/-ków.

Projektowanie innowacyjnych budynków energooszczędnych

Miejsce szkolenia: Kielce

Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii oraz Politechnika Świętokrzyska realizując projekt: „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim„ serdecznie zapraszają: osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, osoby samo zatrudnione i kadrę zarządzającą  przedsiębiorstw z branż: budowlanej, energetycznej, architektów, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej i handlowej z woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenieProjektowanie innowacyjnych budynków energooszczędnych.

Szkolenie planowane jest na 8 dni (40 godzin szkoleniowych) dla 15 uczestników. Odbywać się będzie w Budynku ENERGIS Politechniki Świętokrzyskiej.

Niech Cie zobaczą,czyli PR w NGO

Miejsce szkolenia: Kielce, ul. Ignacego Paderewskiego 29/3
Data szkolenia: 8 lipca 2013, godz. 17.00

Fundacja Europomost serdecznie zaprasza na ostatnie z czterech szkoleń „Wsparcie rozwoju NGO działających w sąsiedztwie”. Projekt skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu Kielce.

Cykl szkoleń obejmuje następujące obszary:

  1. Zarządzanie NGO.
  2. Pozyskiwanie funduszy na działalność NGO.
  3. Zarządzanie projektami społecznymi.
  4. Niech Cie zobaczą, czyli PR w NGO.

Czwarte szkolenie odbędzie się 8.07.2013 o godzinie 17:00 w Kielcach przy ul. Ignacego Paderewskiego 29/3. Zgłoszenia są przyjmowane do 6.07.2013. Szkolenie jest bezpłatne. Uczestniczyć można w jednym lub kilku szkoleniach.

Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków

Miejsce szkolenia: Kielce, Politechnika Świętokrzyska
Termin szkolenia: 14-20 maja 2013

Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii Sp Z O.O. w Kielcach oraz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach  w ramach projektu: „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim” serdecznie zapraszają osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, osoby samo zatrudnione i kadrę zarządzającą przedsiębiorstw z branży budowlanej, energetycznej oraz architektów  z woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenie.

Metody skutecznego zarządzania płynnością finansową

Miejsce szkolenia: Kielce
Termin szkolenia: 27-28 kwietnia 2013

Darmowe szkolenieMetody skutecznego zarządzania płynnością finansową„.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli mikro i małych przedsiębiorstw, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być:
- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- w przypadku spółek: wspólnicy, członkowie zarządu, prokurenci
- pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę (również w niepełnym wymiarze czasu pracy), uczestniczący w zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie.

Szkolenia prowadzone są metodą mieszaną, tj. wykłady łączymy z warsztatami, ćwiczeniami, pracą nad studium przypadku. Wiedza od razu musi być przećwiczona, zaaplikowana. Dzięki temu po szkoleniu wiedza nie ucieka, umiejętności nie giną. Przeszkolony klient może od razu wdrażać pomysły w firmie zwiększając efektywność operacyjną, a ostatecznie zysk i ilość gotówki na koncie.

Na szkolenia możesz przyjść ze swoimi problemami. Rozwiążemy je wspólnie, bo co dwie głowy to nie jedna. Dzięki temu ty zdobędziesz rozwiązanie a pozostali uczestnicy wiedzę. Dzięki rozwiązywaniu przykładów z życia wziętych szkolenia nie są nudne, są rzeczywiście ciekawym doświadczeniem intelektualnym.

Na szkoleniu spotkasz się z ludźmi na podobnych stanowiskach ze swojej branży. Zdobędziesz kontakty, wymienisz doświadczenia. Na pewno i w ten sposób szkolenie przyniesie wartość dodaną Twojej firmie.