Efektywność energetyczna w użytkowaniu obiektów budowlanych

Miejsce szkolenia: Kielce

Świętokrzyskie Centrum Innowacji I Transferu Technologii oraz Politechnika Świętokrzyska realizując projekt: „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii – szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro-małych-średnich przedsiębiorstw w woj. świętokrzyskim” serdecznie zapraszają: osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę, osoby samo zatrudnione i kadrę zarządzającą  przedsiębiorstw z branż: budowlanej, energetycznej, architektów, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, transportowej, mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, usługowej i handlowej z woj. świętokrzyskiego na bezpłatne szkolenieEfektywność energetyczna w użytkowaniu obiektów budowlanych.

Szkolenie planowane jest na 5 dni (25 godzin szkoleniowych) dla 15 uczestników.

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne obejmować będą:
– Ochrona cieplna budynków – podstawy prawne.
– Dobór materiałów budowlanych w budynkach poddawanych termomodernizacji.
– Koszty eksploatacyjne użytkowanych budynków.
– Wpływ sposobu użytkowania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych na energochłonność budynków.
– Wpływ sposobu użytkowania instalacji wentylacji i klimatyzacji na energochłonność budynków.
– Wpływ sposobu użytkowania instalacji c.o. i c.w.u. na energochłonność budynków.
– Modernizacja instalacji w budynkach dokonywana celem zmniejszenia zużycia energii.

Zajęcia laboratoryjne obejmować będą:
– Obliczanie grubości warstwy izolacyjnej celem uzyskania korzystnej wartości współczynnika przenikania ciepła w budynku poddanym termomodernizacji.
– Obliczenia kosztów energii ponoszonych w przypadku niewłaściwego użytkowania instalacji.
– Termomodernizacja kotłowni.
– Analiza zasadności wymiany instalacji c.o. na przykładzie.
Nabór otwarty. Szkolenie może odbywać się zarówno w dni robocze, jak i w weekendy. Termin szkolenia zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się 60% wymaganej liczby osób, ale nie później niż do 30 września 2013.

Udział w szkoleniu

Formularze zgłoszeniowe dostępne są  pod adresem: http://www.it.kielce.pl/index.php/dokumenty-do-pobrania-rp

Wypełnione formularze należy odesłać na adres e-mail: sarnot@it.kielce.pl, faxem: 41 34 32 912, bądź dostarczyć osobiście do siedziby ŚCITT Sp. z o.o., Al. Solidarności 34, Kielce, VI piętro w godzinach 7:30-15:30.

Nabór otwarty do 16.09.2013 r.