Bezpłatne wdrożenie SZŚ wg normy ISO 14001

 

Miejsce szkolenia: Rzeszów
Data szkolenia: 21 lipca 2014

Przedsiębiorco, masz niewykorzystany limit pomocy de minimis dla MSP (200 tys. euro)?

Możesz bezpłatne wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
w ramach projektu: „Zielona Firma – szkolenia i doradztwo z zakresu wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001″ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Spotkanie Przedsiębiorców

Miejsce szkolenia: Wodzisław Śląski, Dworek Nad Stawem, ul. Młodzieżowa 300k
Data szkolenia: 9 lipca 2014, godzina 17:30

Tym razem będziemy rozmawiać o tym w jaki sposób efektywnie pozyskiwać nowych klientów oraz jak płacąc tym, co posiadamy w nadmiarze finansować nasze aktualne potrzeby.

Szkolenia Autodesk

Miejsce szkolenia: Śląsk

Centrum Szkoleniowe Masterlang zaprasza do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw pt.: „Mocna kadra w mikro firmie”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jak rozmawiać bez konfliktów – wstęp do NVC

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Brukselska 23, Klub Kultury Saska Kępa
Data szkolenia: 2 lipca 2014, godz. 18:30 – 20:30

Zapraszam na bezpłatne spotkanie: O języku wspierającym relacje i zapobiegającym konfliktom. Prosta metoda prowadząca do obopólnego zrozumienia i uzyskania tego, czego pragniemy. Poszukamy sposobu, jak ze spokojem słuchać krytyki i żądań innych.

Znajomość zasad NVC zapobiega powstawaniu konfliktów i ułatwia rozwiązywanie nieporozumień a przede wszystkim daje radość ze wzbogacania życia.

I Forum Zarządcy

Miejsce szkolenia: Kraków, Sala Obrad Rady Miasta, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
Data szkolenia: 1 lipca 2014, godz. 10.00

Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Krakowie i Komisja Mieszkalnictwa Rady Miasta Krakowa zapraszają na I Forum Zarządcy.