Podaj dalej, czyli jak motywować wolontariuszy

 

Miejsce szkolenia: Wrocław
Data szkolenia: 30 maja 2015

Szkolenie skierowane jest do osób działających w instytucjach, które współpracują z wolontariuszami i chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie ich motywowania. Sposobów motywowania jest wiele i niekoniecznie wymagają poniesienia dodatkowych kosztów przez organizację. Kluczową rolę odgrywa w tej relacji koordynator, który musi dostrzec, że siłą napędową każdej instytucji są ludzie, ich indywidualne predyspozycje, talenty, potrzeby. Jednocześnie nie zapominając o tym, iż nie ma nic bardziej pożądanego niż współpraca oparta na zaufaniu, która bezpośrednio przełoży się na sukces całego zespołu.

Darmowy kurs języka niemieckiego i angielskiego dla osób 50+

Miejsce szkolenia: Świdnica
Data szkolenia: maj 2015 – wrzesień 2015

Zapraszamy na darmowy  kurs języka angielskiego i niemieckiego dla osób w wieku 50 – 65 lat.

Spotkanie organizacyjne obędzie się w poniedziałek 27 kwietnia o godzinie 19.15 w Centrum Edukacji Edulang Świdnica.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych, uczących się lub pracujących w województwie dolnośląskim.

Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?

Miejsce szkolenia: Gdańsk
Data szkolenia: 16 kwietnia 2015

W imieniu Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej zapraszam do udziału w organizowanych przez nas seminariach regionalnych pn. „Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy? Centrum Wsparcia Przedsiębiorców Pracodawców RP jako systemowa propozycja obsługi przedsiębiorstw”.

Bezpieczeństwo danych banku w praktyce

Miejsce szkolenia: Toruń
Data szkolenia: 28 kwietnia 2015

Zapraszam na bezpłatną konferencję:„Bezpieczeństwo danych banku w praktyce”. Konferencja jest dedykowana dla sektora bankowego.

Bezpłatne szkolenie dla pracowników punktów gastronomiczno-rozrywkowych „Równe traktowanie standardem świadczonych usług”

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Szpitalna 5/22
Data szkolenia: 29-30 kwietnia 2015

Darmowe szkolenie dla pracowników punktów gastronomiczno-rozrywkowych „Równe traktowanie standardem świadczonych usług”. Zapraszamy pracowników z sektora usługowego do udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu z zakresu równego traktowania w dostępie do usług.