Zarządzaj projektami z certyfikatem IPMA

Projekt Zarządzaj projektami z certyfikatem IPMA, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w okresie 01.01.2017 r. – 31.05.2018 r.

Celem głównym jest wzrost kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania projektami potwierdzony zewnętrznym i międzynarodowym certyfikatem.

Grupą docelową Projektu jest 156 osób (90 kobiet i 66 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, które w momencie złożenia dokumentów rekrutacyjnych spełniają następujące warunki:

  • wiek: 18-64 lata,
  • zamieszkanie (wg Kodeksu Cywilnego) w województwie łódzkim,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA-D.

Warunkiem udziału w projekcie będzie osiągniecie pozytywnego wyniku testu kwalifikacyjnego (obszar wiedzy podstawowej z zakresu zarządzania projektami).

Udział w projekcie będą̨ mogły wziąć zarówno osoby pracujące (zatrudnione lub aspirujące do pracy na stanowiskach w zespołach projektowych, bez względu na branże czy miejsce zatrudnienia), jak i pozostające bez zatrudnienia (zamierzające podjąć pracę w branżach/podmiotach funkcjonujących w oparciu o metodę projektową).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby niepełnosprawne.

Cele projektu Zarządzaj projektami z certyfikatem IPMA

Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy w zakresie zarządzania projektami u 135 Uczestników Projektu;
  • wzrost praktycznych umiejętności zarządzania projektami u 135 Uczestników Projektu;
  • wzrost powszechności wykorzystania metod i narzędzi planowania, nadzorowania, dokumentowania, konsultowania i sterowania projektem u 135 Uczestników Projektu;
  • certyfikacja IPMA-D 135 Uczestników Projektu.

Więcej o szkoleniu

Więcej o projekcie Zarządzaj projektami z certyfikatem IPMA na stronie: http://via.home.pl/zarzadzajproj/

Kontakt

Anna Chrzanowska
tel. 603 200 138
fax. 22 635-55-76
tel. rekrutacja: 731 049 660
e-mail: ipma.via@gmail.com