Certyfikowany Project Manager – edycja łódzka 2017

Projekt Certyfikowany Project Manager jest realizowany w okresie 01.02.2017 – 31.12.2017 w województwie łódzkim i jest skierowany do 70 osób w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w woj. łódzkim, z wykształceniem co najmniej średnim, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć nabycia/podniesienia kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania projektami i potwierdzenia ich certyfikatem IPMA poziom D.

Szkolenie będzie prowadzone metodą wykładową (20% zajęć)  oraz warsztatową (80% zajęć). Szkolenie zostanie zakończone egzaminem próbnym wewnętrznym, a następnie odbędzie się egzamin certyfikacyjny realizowany przez IPMA Polska  – IPMA na poziomie D.

Więcej o szkoleniu

Sprawdź szcegóły na: http://kajc.pl/projekty/projekt-ipma/

Kontakt

Biuro projektu Certyfikowany Project Manager – edycja łódzka 2017:
ul. Narutowicza 34,
90-135 Łódź
tel.: 576077903
faks: 22 355 23 69
ipma.kajc@gmail.com

Certyfikowany Project Manager – edycja łódzka 2016