Bezpłatne kursy języka angielskiego z certyfikatem CAMBRIDGE BULATS

BRITISH CENTRE zaprasza na szkolenia językowe w ramach projektu „Dobre TIKi i Języki – bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem„, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Oferujemy 120-godzinne bezpłatne kursy języka angielskiego z certyfikatem CAMBRIDGE BULATS.

Kursy skierowane są do osób, którym zależy na zdobyciu umiejętności komunikowania się w języku angielskim oraz na uzyskaniu potwierdzającego to egzaminu międzynarodowego CAMBRIDGE BULATS.

Dla kogo?

Z kursów będą mogły skorzystać osoby:

  • zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego (wg Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie),
  • w wieku 25-64 lat,
  • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (policealne już NIE),
  • NIEuczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach JĘZYKOWYCH  w ramach POKL w latach 2013-2015,
  • zatrudnione, prowadzące własną działalność gospodarczą, nieaktywne zawodowo lub bezrobotne,
  • NIEbędące na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Gdzie?

Szkolenia będą prowadzone w miejscowościach województwa mazowieckiego, w których będzie wystarczająca liczba zgłoszeń, by je uruchomić.

Kiedy?

Uruchomienie grup planowane jest na koniec stycznia 2017. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu. Możemy zaproponować Państwu zajęcia w grupach poniedziałkowo-środowych, wtorkowo-czwartkowych, piątkowo-sobotnich lub sobotnio-niedzielnych.

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (42) 678 64 44 oraz mailowego: projekt@british-centre.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.british-centre.pl.