Bezpłatne szkolenia dla osób po 50 roku życia

Bezpłatne szkolenia dla osób po 50 roku życia. Zapraszamy do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Aktywność kluczem do sukcesu!”, realizowanym przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Nabór zgłoszeń:
– I tura – czerwiec-sierpień 2016 r.
– II tura – sierpień-wrzesień 2016 r.

Bezpłatne szkolenia dla osób po 50 roku życia

Projekt jest skierowany do osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego, w tym:

 • osób bezrobotnych;
 • rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne o wielkości do 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne;
 • biernych zawodowo;
 • osób z niepełnosprawnościami;
 • osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu bezpłatnie oferujemy:

 • spotkania z doradcą zawodowych w ramach Indywidualnych Planów Działania;
 • pośrednictwo pracy, w tym pomoc w znalezieniu zatrudnienia;
 • szkolenia zawodowe z certyfikacją VCC, przygotowujące do podjęcia zatrudnienia w sektorze tzw. zielonej gospodarki: m.in. specjalista ds. pozyskiwania energii słonecznej, specjalista ds. energetycznego wykorzystania biomasy.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie skorzystają z płatnych 3-miesięcznych staży zawodowych.

Dodatkowo zapewniamy:

 • materiały doradcze i szkoleniowe;
 • wyżywienie podczas szkoleń zawodowych;
 • certyfikaty VCC potwierdzające kwalifikacje nabyte podczas szkoleń zawodowych;
 • stypendia szkoleniowe i stażowe;
 • zwrot kosztów dojazdu w przypadku staży zawodowych.

Udział w bezpłatnych szkoleniach

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej: http://projektyokcjo.pl/aktywnosc-kluczem-do-sukcesu/ oraz w biurze projektu przy ul. Skromnej 5 (II piętro, pok. nr 16) w Lublinie.