Szkolenia z rysunku i tatuowania

Miejsce szkolenia: Kraków
Data szkolenia: terminy całoroczne

Zapraszamy na szkolenia z tatuowania i rysunku, prowadzone przez firmę ROB Ltd w ramach Akademii Paredo.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, pozwalający kursantom uzyskać dofinansowanie szkolenia z urzędów pracy w całej Polsce.

Program szkolenia:

1. rysunek  – teoria i ćwiczenia
2. dane techniczne i sprzętowe
3. BHP i sterylizacja
4. budowa studia
5. tatuowanie – teoria i ćwiczenia

Więcej o szkoleniu

Szkolenie trwa 70 godzin. Możliwe dostosowanie programu do osób początkujących oraz zaawansowanych.

Po ukończonym szkoleniu Absolwentom przysługuje tygodniowy staż w studio. Każda osoba kończąca szkolenie otrzymuje zaświadczenie zgodne z wzorem MEN oraz dyplom Akademii Paredo.

Udział w darmowym szkoleniu

Osobom bezrobotnym przysługuje refundacja kosztów z urzędu.

Zapisy możliwe przez cały rok, terminy ustalamy indywidualnie.

Kontakt

Kraków, Sienna 3/3
tel. 12 341 47 89
883 581 196
akademia.paredo@gmail.com