Projektowanie budynków według standardów NF 15 i NF 40

Miejsce szkolenia:  Warszawa,  Warsaw Trade Tower, ul. Chłodna 51
Data szkolenia: Obecnie proponuje dwa terminy szkolenia:
– 5-dniwego szkolenia weekendowego 20-21 września oraz 4-6 października 2014
– oraz w tygodniu 22-26 września w godz. 8:00-16:00

Uczestnik zapozna się z tematem projektowania budynków energooszczędnych i pasywnych, przeliczania opłacalności  ich wykonania, stosowania odnawialnych źródeł energii oraz finansowania zielonych rozwiązań w budownictwie.

Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach (możliwość zorganizowania szkolenia w dowolnym mieście w Polsce).

Warunkiem uczastnictwa jest oddelegowanie min. 2 osób z małego przedsiębiorstwa oraz min. 4 osób ze średniego. Nasz pracownik pomoże przy uzupełnieniu dokumentów, również moze przyjechać do zakładu.

Projektowanie wg. standardów NF15 i NF 40
– Na szkoleniu uczestnik otrzyma wiedzę dotyczącą nowych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Dowie się jak projektować budynki zgodnie z nowymi, bardziej zaostrzonymi normami (Warunkami Technicznymi 2014) oraz wg. standardów NF 15, NF 40. Pozna podstawy prawne projektowania w standardzie NF15, NF4, normę obliczania mostków cieplnych. Metody projektowania zintegrowanego. Metody i narządzania projektowania budynków energooszczędnych. Finansowanie budynków NF15, NF 40 przez NFOŚiGW.
Zostaną również poruszone zagadnienia wprowadzenia do takich budynków odnawialnych źródeł energii
– Uczestnik uzyska praktyczną wiedzę nt. OZE tj. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, wykorzystania energii z biomasy, wody oraz wiatru. Będzie wiedział jak obliczyć efektywność energetyczną i ekonomiczną danych rozwiązań oraz przeliczyć redukcję CO2 do atmosfery.

Kontakt w sprawie szkolenia

Grzegorz Szczygieł
tel. +48 518 240 533
mail: grzegorz.szczygiel@termoanaliza.pl