Systemy energooszczędne dla budownictwa jednorodzinnego

Miejsce szkolenia: Opole, ul. Ozimska 48
Termin szkolenia: 29-30 października 2013

Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie woj. opolskiego, zatrudnione  w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach (właścicieli i pracowników) na darmowe szkolenie: Systemy energooszczędne dla budownictwa jednorodzinnego.

Głównym celem szkolenia jest podniesienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu efektywności energetycznej, która docelowo przełoży się na niższe koszty eksploatacji budynków jednorodzinnych.

Program szkolenia

 1. Obiekt jako źródło zużycia energii – audyt energetyczny budynku,
 2. Odnawialne źródła energii i urządzenia,
 3. Systemy słoneczne,
 4. Energia wiatru,
 5. Systemy biomasowe,
 6. Pompy ciepła,
 7. System regulacji dla budynku zapewniający energooszczędność,
 8. Aktualny stan prawny do wymogów instalacji systemów,
 9. Korzyści z zastosowania nowoczesnych rozwiązań dla klienta i instalatora,
 10. Programy wsparcia (aktualne na dzień szkolenia) – subsydia, Feed In Tarif, Zielone certyfikaty,

Każde szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje. Zdanie egzaminu skutkuje uzyskaniem certyfikatu wydawanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest obecność na co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Obecność Uczestnik poświadcza własnoręcznym podpisem na liście obecności.

Podczas trwania szkolenia zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerów,
 • blok wykładowo-warsztatowy,
 • wyżywienie,
 • profesjonalnie przygotowane materiały,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • uzyskanie certyfikatu

Udział w szkoleniu

Zgłoszenie na szkolenie poprzez formularz na stronie:
http://szkolenia-polska.pl/Szkolenie,systemy_energooszczedne,6272.html

Kontakt

Lidia Dobrowolska, tel. 666 860 777, lidia.dobrowolska@szkolenia-polska.pl