Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała, ul. Sempołowska 13 (sala nr 125, I piętro)
Data szkolenia: 30.03.2011r. godz. 9:00 – 16:00

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” oraz rybnickie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w ramach projektu „Akcja na rzecz spraw ważnych” zapraszają na szkolenie pt. „Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów„.

Tematyka szkolenia

Przedmiotem szkolenia będzie przyszłość warsztatów terapii zajęciowej, jako instytucji rehabilitacji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę z zakresu modelu rehabilitacji w Polsce, nowych wytycznych związanych z funkcjonowaniem oraz kierunkiem zmian w WTZ. W szkoleniu będzie też odniesienie do kwalifikacji pracowników zatrudnionych w WTZ, ich kompetencji i oceny skuteczności w kontekście zmian społecznych oraz wskazań instytucji kontrolujących tj. NIK, PFRON.

Udział w szkoleniu

W szkoleniu może wziąć udział 15 uczestników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Dla wszystkich uczestników szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe oraz certyfikat BSA „Teatr Grodzki” (instytucji szkoleniowej nr 2.24/00070/2007 – rejestr WUP).

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres e-mail: szymik@teatrgrodzki.pl
lub faxem 33/496 52 19 do dnia 28 marca br.

Więcej o szkoleniu

Biogram trenera oraz program szkolenia i formularz zgłoszeniowy na szkolenie:
http://www.teatrgrodzki.pl/glowna.html