Możliwości i warunki współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej z sektorem publicznym i prywatnym

Miejsce szkolenia: Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13 (sala nr 125, I piętro)
Data szkolenia: 16 luty 2011, godz. 9:00 – 16:00

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” w ramach projektu „Akcja na rzecz spraw ważnych” zaprasza na szkolenie pt. „Możliwości i warunki współpracy Warsztatów Terapii Zajęciowej i innych podmiotów ekonomii społecznej z sektorem publicznym i prywatnym” kadrę śląskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty ekonomii społecznej zrzeszające osoby niepełnosprawne.

Szkolenie poprowadzi Pan Jacek Arasim posiadający bardzo duże doświadczenie jako trener i doradca w zakresie ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej, podstaw oraz budowy i tworzenia biznes planów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, bilanse i kalkulacje w przedsiębiorstwach społecznych a także marketingu, w tym e-marketingu i marketingu politycznego.

W szkoleniu może wziąć udział 15 uczestników. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dla wszystkich uczestników szkolenia zapewniamy poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz certyfikat BSA „Teatr Grodzki” (instytucji szkoleniowej nr 2.24/00070/2007 – rejestr WUP).

Poniżej zamieszczamy link do strony z pełnym biogramem trenera oraz programem szkolenia i formularzem zgłoszeniowym na szkolenie: www.teatrgrodzki.pl/glowna.html

Zgłoszenia prosimy przesyłać mailem na adres szymik@teatrgrodzki.pl lub faxem 33/496 52 19 do dnia 11 lutego br.