Darmowe szkolenia Rzeszów

Darmowe szkolenia z kategorii: Rzeszów. Znajdziesz tu najlepsze bezpłatne kursy, warsztaty i konferencje.

Bezpłatne wdrożenie SZŚ wg normy ISO 14001

Miejsce szkolenia: Rzeszów
Data szkolenia: 21 lipca 2014

Przedsiębiorco, masz niewykorzystany limit pomocy de minimis dla MSP (200 tys. euro)?

Możesz bezpłatne wdrożyć System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
w ramach projektu: „Zielona Firma – szkolenia i doradztwo z zakresu wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj więcej »

Darmowa Superwizja dla trenerów – najlepsze narzędzie rozwoju

Miejsce szkolenia: Cała Polska
Termin szkolenia: dogodny dla Ciebie, do sierpnia 2014

Celem projektu „Superwizja pracy własnej” jest podniesienie Twojej efektywności w pracy z grupą na sali szkoleniowej, identyfikacja Twoich mocnych stron jako trenera a także określenie obszarów rozwojowych wraz z działaniami jakie ten rozwój mogą zapewnić. Czytaj więcej »

Podkarpacka Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK

Miejsce szkolenia: Rzeszów
Termin: 7 zjazdów czterodniowych (czwarek-niedziela)

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK serdecznie zaprasza do udziału w Szkole Trenerów realizowanej w ramach projektu „Podkarpacka Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK”.
Projekt skierowany jest do właścicieli oraz pracowników podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie szkoleń. Projekt jest w 100% dofinansowany z EFS. Czytaj więcej »

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji

Miejsce szkolenia: Rzeszów
Termin szkolenia: szkolenie weekendowe (całość 176 h – po 2 weekendy w miesiącu)

Program szkolenia

 • Przebieg procesu komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów transferu innowacji – 32 h
 • Znajomość form (i procedur) ochrony własności intelektualnej oraz umiejętności doboru formy zabezpieczenia własności intelektualnej – 16 h
 • Ocena własności intelektualnej pod kątem potrzeb wewnętrznych firmy (czynnik jakościowe i ilościowe) – 16 h
 • Źródła informacji dotyczących światowych tendencji w zakresie innowacji i ich zastosowań (umiejętność korzystania z baz patentowych, baza CORDIS, IDEAL-IST, EUREKA itp) – 16 h
 • Jak prowadzić analizę potrzeb rynkowych i potencjału rynkowego innowacji. Ocena technologii – zasady i metody – 16 h
 • Wycena projektu innowacyjnego oraz ocena projektu – 16 h
 • Źródła finansowania działalności innowacyjnej, zasady ich pozyskiwania, metoda doboru odpowiednich źródeł finansowania – 16 h
 • Zarządzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badań naukowych z wykorzystaniem programu MS Project. Warsztaty komputerowe– 48 h Czytaj więcej »

Proces rozwoju nowego produktu wzorniczego

Miejsce szkolenia: Rzeszów, Hotel Forum
Data szkolenia: 10-11 marca 2011 r.

Cel warsztatów:

 • zaprezentowanie modelu zarządzania projektem wzorniczym na podstawie doświadczeń wiodących firm z rynku polskiego
 • przedstawienie najlepszych praktyk współpracy z projektantami w procesie wdrażania nowego produktu
 • przedstawienie i przećwiczenie najważniejszych narzędzi współpracy z projektantem
 • przećwiczenie metod i narzędzi zarządzania projektem wzorniczym
 • zapoznanie uczestników ze sposobami minimalizacji ryzyka projektowego poprzez zastosowanie metod szacowania czasu, kosztów i budżetu w projekcie wzorniczym Czytaj więcej »