Darmowe szkolenia Białystok

Darmowe szkolenia z kategorii: Białystok. Znajdziesz tu najlepsze bezpłatne kursy, warsztaty i konferencje.

Darmowa Superwizja dla trenerów – najlepsze narzędzie rozwoju

Miejsce szkolenia: Cała Polska
Termin szkolenia: dogodny dla Ciebie, do sierpnia 2014

Celem projektu „Superwizja pracy własnej” jest podniesienie Twojej efektywności w pracy z grupą na sali szkoleniowej, identyfikacja Twoich mocnych stron jako trenera a także określenie obszarów rozwojowych wraz z działaniami jakie ten rozwój mogą zapewnić. Czytaj więcej »

Profesjonalna obsługa klienta w wieku 50+ w kontekście aktywizacji zawodowej

Miejsce szkolenia:  Białystok, Hotel Podlasie, ul. 27 lipca 24/1
Data szkolenia: 29 sierpnia, godz. 9-16 – 30 sierpnia 2013, godz. 8.30-15.30

Serdecznie zapraszamy na darmowe szkolenie dla pracowników Instytucji Rynku Pracy i JOPS, których pracownicy mają bezpośredni kontakt z klientami, w tym w szczególności osobami 50+.

Szkolenia będą realizowane w formule blended learning, która zakłada 2 pakiety dydaktyczne, tj. moduł e – learning oraz moduł stacjonarny, na podstawie których uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia kursu. Szkolenia będą prowadzone w formie 2-dniowych szkoleń stacjonarnych.

W ramach szkolenia zapewniany jest bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Czytaj więcej »

Darmowe szkolenie ECDL

Miejsce szkolenia: woj. podlaskie
Terminy realizacji szkolenia: 1 listopad 2012 – 31 sierpień 2014

Zapraszamy do udziału w projekcie z certyfikacją ECDL: „Od laika do certyfikowanego użytkownika”, który jest realizowany na terenie województwa podlaskiego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie ICT przez mieszkańców województwa podlaskiego.

Projekt skierowany jest do 500 osób z wykształceniem co najwyżej średnim w wieku 18 – 64 lat, uczących się, pracujących lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo podlaskie.

Szczegółowe kryteria dostępu:

  • osoby w wieku 25-64 lata zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego z max średnim wykształceniem -zatrudnione
  • osoby w wieku 18-24 lata zamieszkałe na terenie woj.podlaskiego z max średnim wykształceniem-nieaktywne zawodowo Czytaj więcej »

„Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia”

Miejsce szkoleń: województwo podlaskie
Termin szkolenia: 15 luty 2012 – 30 kwiecień 2013 (możliwość uzgodnienia innego terminu)

Masz 50 lat lub więcej? Chcesz zrobić coś dla siebie? Spędzić miło ale też pożytecznie czas?

Właśnie dla Ciebie przygotowaliśmy certyfikowane kursy komputerowe dla osób 50+!

SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenia komputerowe przygotowujące do uzyskania certyfikatu ECDL START/CORE.
Projekt „Szkolenia komputerowe dla osób powyżej 50 roku życia” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkoleń obejmuje moduły:

  1. Podstawy technik informatycznych
  2. Użytkowanie komputerów
  3. Przetwarzanie tekstów
  4. Arkusze kalkulacyjne
  5. Bazy danych
  6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
  7. Usługi w sieciach informatycznych Czytaj więcej »

Nowoczesny Project Manager – zarządzenie projektami według IPMA

Miejsce szkolenia: Białystok
Termin szkolenia:  1 października 2012 – 30 września 2013 (obecnie nabór do pierwszej grupy – start w styczniu 2013)

Założeniem projektu „Nowoczesny Project Manager – zarządzanie projektami według IPMA” jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników MMP z terenu województwa podlaskiego z zakresu zarządzania projektami biznesowymi wraz z możliwością formalnego potwierdzenia nabytych kompetencji przez przystąpienie do egzaminu certyfikującego – IPMA.

Szkolenie jest dofinansowane w 100% dla mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach kursu odbędzie się 7 zjazdów (14 dni szkoleniowych), a także przystąpią Państwo do międzynarodowego egzaminu certyfikującego IPMA. Czytaj więcej »