Darmowe szkolenia Listopad 2013

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Zapraszamy nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych z obszaru województwa lubelskiego do bezpłatnego udziału w projekcie Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. Miejsce szkolenia: Lublin.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia uczniów poprzez przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego do pracy z uczniem zdolnym z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania MOODLE. Czytaj więcej »

Warsztat Psychodramy wg Moreno

Miejsce szkolenia: Lublin, Ośrodek Psychoterapii Via Viatae, Orla 10
Termin szkolenia: 29 listopada 2013, godz. 18:00-21:00.

Dla osób zainteresowanych metodą Psychodramy wg Moreno organizuję warsztat informacyjno- szkoleniowy.

Zapraszam wszystkich chętnych i wahających się. Uczestnictwo jest bezpłatne. Czytaj więcej »

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji

Miejsce szkolenia: Rzeszów
Termin szkolenia: szkolenie weekendowe (całość 176 h – po 2 weekendy w miesiącu)

Program szkolenia

 • Przebieg procesu komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów transferu innowacji – 32 h
 • Znajomość form (i procedur) ochrony własności intelektualnej oraz umiejętności doboru formy zabezpieczenia własności intelektualnej – 16 h
 • Ocena własności intelektualnej pod kątem potrzeb wewnętrznych firmy (czynnik jakościowe i ilościowe) – 16 h
 • Źródła informacji dotyczących światowych tendencji w zakresie innowacji i ich zastosowań (umiejętność korzystania z baz patentowych, baza CORDIS, IDEAL-IST, EUREKA itp) – 16 h
 • Jak prowadzić analizę potrzeb rynkowych i potencjału rynkowego innowacji. Ocena technologii – zasady i metody – 16 h
 • Wycena projektu innowacyjnego oraz ocena projektu – 16 h
 • Źródła finansowania działalności innowacyjnej, zasady ich pozyskiwania, metoda doboru odpowiednich źródeł finansowania – 16 h
 • Zarządzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badań naukowych z wykorzystaniem programu MS Project. Warsztaty komputerowe– 48 h Czytaj więcej »

Turystyka biznesowa

Miejsce szkolenia: Lublin
Data szkolenia: listopad 2013 – styczeń 2014

Zapraszamy mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży turystyka (PKD – Sekcja I, dział 55/56), posiadające jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubelskiego i ich pracowników do skorzystania z oferty bezpłatnych szkoleń w ramach projektu EFS „Turystyka na PLUS”. Czytaj więcej »

Bezpłatne warsztaty dotyczące złości

Miejsce szkolenia: Warszawa, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, ul. Woronicza 44A
Termin szkolenia: 23 listopada 2013, godz. 9:00-17:00.

Fundacja RoRo zaprasza na warsztaty dotyczące złości. Podczas spotkania poruszymy następujące tematy:

 • dlaczego się złościmy?
 • złość a moje potrzeby,
 • co zrobić, by rzadziej się złościć,
 • co zrobić, by złość nie przeradzała się w agresję. Czytaj więcej »