Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym ECDL Base

Zapraszamy na darmowe szkolenie pt. Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym ECDL Base. Szkolenie odbędzie się na przełomie maja/czerwca 2019 roku w Krakowie, przy ul. Zamkniętej. Szkolenie realizowane w ramach Projektu: „CZAS NA ZMIANĘ – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia”.

Program szkolenia

 1. Organizacja pracy biurowej
 2. Kultura zawodu
 3. Zasady efektywnej komunikacji
 4. Organizacja i zarządzanie
 5. Zagadnienia prawne
 6. Dokumenty w biurze – ćwiczenia
 7. Zasady współpracy  z działem HR
 8. ECDL BASE :
 • moduł B1 – podstawy pracy z komputerem
 • moduł B2 – podstawy pracy w  sieci
 • moduł B3 – przetwarzanie tekstów
 • moduł B4 – arkusze kalkulacyjne

Więcej o szkoleniu

Szkolenie ma na celu aktywować osoby bezrobotne i bierne zawodowo na rynku pracy. Szkolenie realizowane będzie w wymiarze 150 godzin edukacyjnych. Po zakończonym szkoleniu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe w wysokości około 1 000 zł, dodatkowo na czas trwania szkolenia Uczestnik jest zgłoszony do ubezpieczenia.

Udział w darmowym szkoleniu

Osoby, które mogą wziąć udział w szkoleniu muszą spełniać poniższe warunki:

 • wiek 30 lat lub więcej
 • osoba bezrobotna
 • osoba zamieszkująca województwo małopolskie
 • osoba posiadająca maksymalnie wykształcenie średnie lub niższe

Kontakt

tel. 570 400 759

CZAS NA ZMIANĘ – kompleksowe wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia