Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 605

Twoja szansa na sukces!

Firma Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie: Twoja szansa na sukces!. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia u 80 osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni w Powiatowych Urzędach Pracy, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy należących, co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby długotrwale bezrobotne (min.16 os.), kobiety (48 os.), osoby powyżej 50 roku życia (min.8 os.), osoby z niepełnosprawnościami(min.8 os.), osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie średnie wyksztalcenie, min. 24 os.), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. pomorskiego na obszarze powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego, nowodworskiego.

Główne działania zaplanowane w ramach projektu to:

 • Doradztwo zawodowe (w tym identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia),
 • Poradnictwo zawodowe,
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne oraz warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy),
 • Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,
 • 3 miesięczny PŁATNY STAŻ ZAWODOWY,
 • Pośrednictwo pracy.

Uczestnikom/czkom dodatkowo zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • materiały szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe
 • catering podczas szkolenia

Udział w darmowym szkoleniu

Masz pytania lub wątpliwości? Dzwoń lub pisz – pomożemy.

Kontakt: tel. 699-670-276, e mail: twojaszansa@vision-consulting.pl