Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 605

Nowe zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców na gruncie reformy KAS

Zapraszamy na darmowe spotkanie Business Brunch: Nowe zasady prowadzenia kontroli przedsiębiorców na gruncie reformy KAS. Spotkanie odbędzie się 19 października 2017 w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, bud. B.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności przedsiębiorców, głównych księgowych, pozostałych pracowników działów księgowych, podatkowych, prawnych, członków zarządów spółek.

Zapisy online przyjmowane są od pracowników firm i osób związanych z tematyką. W tym celu w zgłoszeniu należy podać nazwę firmy, stanowisko, adres e-mail (firmowy). Nie przyjmowane są zgłoszenia od osób prywatnych.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie z dniem 1 marca Krajowej Administracji Skarbowej spowodowało całkowitą reorganizację struktury oraz sposobu funkcjonowania organów podatkowych. Sam fakt zwiększenia uprawnień kontrolujących oraz zaostrzenie sankcji może wzbudzać dużą dozę niepewności oraz obaw wśród podatników. Celem naszego spotkania z Państwem będzie szczegółowe omówienie zmian przepisów, jak również zwrócenie uwagi na aspekty praktyczne prowadzonych procedur kontrolnych.

W trakcie spotkania zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in.:

  • zasad wszczęcia i prowadzenia poszczególnych procedur kontrolnych;
  • praw i obowiązków w relacji podatnik – kontrolujący;
  • postępowania dowodowego (w tym składanie wyjaśnień, dostarczanie dokumentów);
  • roli pełnomocnika w trakcie kontroli podatkowej;
  • wzmożonych kontroli na gruncie podatku VAT i związanych z tym sankcji (dodatkowe zobowiązanie podatkowe, kwota podwyższonych odsetek, odpowiedzialność karnoskarbowa oraz utrata statusu czynnego podatnika VAT).

Mamy nadzieję, że przekazana przez nas wiedza i doświadczenie pomogą Państwu lepiej przygotować się na wypadek potencjalnej kontroli. Świadomość mechanizmu działania organów kontroli skarbowej i podatkowej z pewnością wpływa na ograniczenie ryzyka wydania niekorzystnego rozstrzygnięcia dla podatnika lub może złagodzić jego negatywne skutki w prowadzonej działalności gospodarczej.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności pracowników działów finansowych, księgowych, przedsiębiorców oraz członków organów zarządzających Spółek.

Prelegenci

Agata Nieżychowska
Tax Advisor | Tax Director
, Accace
Agata Nieżychowska jest doradcą podatkowym z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze doradztwa podatkowego, które zdobywała w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki oraz w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych. Zajmowała się przede wszystkim kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym podmiotów z sektora nieruchomości, branży energetycznej, w tym energetyki odnawialnej, farmaceutycznej, FMCG, mediów i reklamy oraz funduszy inwestycyjnych. Prowadziła liczne projekty optymalizacji podatkowej, restrukturyzacji, fuzji i przejęć, nabywania i zbywania aktywów, w tym dla międzynarodowych grup kapitałowych i czołowych międzynarodowych funduszy inwestycyjnych. Nadzorowała kompleksowe przeglądy podatkowe, w tym przed i po transakcyjne przeglądy typu due diligence oraz tax compliance. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku CIT, w tym cen transferowych, podatku VAT, podatku od nieruchomości oraz akcyzy.
Agata Nieżychowska ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Katarzyna Rogowska
Tax Advisor | Tax Consultant, Accace
Katarzyna Rogowska jest doradcą podatkowym przy Mazowieckim Oddziale Krajowej Izby Doradców podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z jedną z krakowskich firm doradczych, a także z renomowaną łódzką kancelarią prawno-podatkową. W ramach codziennego wsparcia dla przedsiębiorców w ich działalności businessowej zajmowała się zagadnieniami związanymi przede wszystkim z podatkami PIT oraz VAT, w tym reprezentując klientów w kontaktach z organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rejestracja

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa bez podawania przyczyny.