Szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących

Zapraszamy do udziału w projekcie: Szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących osoby pracujące w sektorze MŚP oraz podmiotach ekonomii społecznej z terenu województwa pomorskiego zainteresowane z własnej inicjatywy nabyciem/podwyższeniem swoich umiejętności/kompetencji.

Poszukujemy w szczególności osób w wieku 50+ (bez względu na wykształcenie) oraz osób w wieku 25-49 z wykształceniem maksymalnie średnim.

Szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących

Działania w ramach projektu obejmują realizowane w oparciu o indywidualną diagnozę wysokiej jakości szkolenia z zakresu:

  1.  j. angielskiego i niemieckiego na poziomie A1, A2, B2w 45 grupach, połączone z wewnętrzną weryfikacją kompetencji, prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji na egzaminie TELC w 4 etapach nabycia kompetencji;
  2. ICT w 5 obszarach dla 21 kompetencji (zgodnie z DIGCOMP) na poziomie A i B realizowane w 9 grupach połączone z wewnętrzną weryfikacją kompetencji i prowadzące do potwierdzenia kwalifikacji na egzaminie zewnętrznym.

Kontakt

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: http://pm.euro-forum.com.pllub do zadawania pytań za pośrednictwem maila pm@euro-forum.com.pl