Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 605

Nowe zasady rozliczania nadwyżki VAT

Zapraszamy na darmowe szkolenie pt. Nowe zasady rozliczania nadwyżki VAT, które odbędzie się 21 września 2017 r. w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, bud. B.

Na spotkanie zapraszamy w szczególności pracowników działów finansowych, księgowych, przedsiębiorców, członków zarządów spółek.

Zakres tematyczny

Na początku 2017 roku wprowadzono bardzo istotne zmiany w zakresie dokonywania rozliczenia podatku VAT. Charakter znowelizowanych przepisów jasno wskazuje na dążenie organów skarbowych do prowadzenia wzmożonej i szczegółowej kontroli, zmierzających do przeciwdziałania wyłudzeniom zwrotu VAT.

Celem spotkania jest przybliżenie nowych zasad rozliczania nadwyżki podatku VAT oraz zwrócenie uwagi, jak zmiany wpływają na funkcjonowanie i prowadzenie przedsiębiorstwa. Podczas spotkania przedstawimy Państwu aktualne orzecznictwo oraz stanowiska organów skarbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk. Przybliżymy m.in. następujące zagadnienia:

  • terminy zwrotu VAT oraz nowe warunki uprawniające do otrzymania zwrotu podatku w przyśpieszonym terminie,
  • sposoby regulowania płatności za zakupione towary i usługi w aspekcie ich wpływu na rozliczenie nadwyżki VAT,
  • status podatnika w kontekście możliwości wystąpienia o zwrot podatku VAT,
  • rozszerzenie możliwości weryfikowania dokonywanych transakcji (wszyscy kontrahenci z łańcucha),
  • sprawdzenie zasadności zwrotu VAT po nowelizacji (szeroki krąg podmiotów uprawnionych do wstrzymania zwrotu).

Prelegenci

Agata Nieżychowska | Tax Director, Accace
Agata Nieżychowska jest doradcą podatkowym z ponad 15-letnim doświadczeniem zdobytym w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki oraz w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się kompleksowym i stałym wsparciem podatkowym m.in. dla podmiotów z sektora IT oraz mediów i reklamy. Prowadziła liczne projekty optymalizacji podatkowej, w tym dot. rozliczeń na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.

Anna Zając |Tax Consultant, Accace
Anna posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w spółkach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatków dochodowych, w tym m.in. w obszarze cen transferowych, jak również w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ponadto brała udział w licznych projektach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz delegowaniu pracowników za granicę, a także zajmowała się prowadzeniem przeglądów podatkowych. Ukończyła Wydział Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.