Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 605

Ochrona danych osobowych – dotychczasowe zasady i zmiany po wejściu w życie nowego Rozporządzenia Unijnego RODO

Zapraszamy przedstawicieli firm, w szczególności pracowników działów kadr i HR na darmowe szkolenie pt. Ochrona danych osobowych – dotychczasowe zasady i zmiany po wejściu w życie nowego Rozporządzenia Unijnego RODO.

Spotkanie odbędzie się 14 września 2017 w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 9, bud B.

Zakres tematyczny

W maju 2018 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego ws. ochrony danych osobowych. Rozporządzenie będzie jednolicie obowiązywać – ale z wieloma wyjątkami – we wszystkich krajach członkowskich UE. W związku z nowymi przepisami przedsiębiorstwa będą musiały przeprowadzać analizę skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, będą miały również obowiązek uwzględniania ochrony danych już na etapie projektowania usługi. Już teraz warto więc   przygotować swoją organizację i pracowników na nadchodzące zasady i wymogi. Przepisy rozporządzenia będą bowiem bardziej restrykcyjne niż dotychczasowe regulacje. Na spotkaniu omówimy m.in. następujące zagadnienia:

  • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązki administratorów danych
  • Rejestracja zbiorów danych osobowych
  • ABI (administrator bezpieczeństwa informacji) a DPO (Data Protection Officer w nowym rozporządzeniu)
  • Kompetencje GIODO
  • Kary finansowe

Prelegenci

Agnieszka Samborska | Legal Adviser, Accace
Agnieszka Samborska jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Dołączyła do Accace w 2011 r. i obecnie zarządza kancelarią prawną Accace Legal. Doradza klientom głównie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Ponadto specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej. Włada biegle językiem angielskim.

Ochrona danych osobowych – udział

Bardzo prosimy o zgłoszenia poprzez wysłanie wypełnionego formularza poprzez stronę interntową:

https://accace.pl/business-brunch-ochrona-danych-osobowych-dotychczasowe-zasady-zmiany-po-wejsciu-w-zycie-nowego-rozporzadzenia-unijnego-rodo-wydarzenia-lp/

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. W przypadku rezygnacji z udziału w terminie późniejszym niż 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobierana jest opłata w wysokości 50 zł. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa bez podawania przyczyny.