Kompetencje językowe kluczem do sukcesu

Zapraszamy na darmowe szkolenia językowe pt. Kompetencje językowe kluczem do sukcesu.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia w wieku od 25 do 74 (w tym również rencistów i emerytów pragnących wrócić na rynek pracy przynajmniej na ½ etatu) z MAKSYMALNIE średnim wykształceniem oraz  osoby uczące się lub zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim.

Jednocześnie uczestnicy projektu muszą należeć do jednej z poniższych grup:

  • osoby wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka w wieku do lat 3,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

Kompetencje językowe kluczem do sukcesu

Oferujemy bezpłatne szkolenia językowe:

  • język angielski poziom A (A1, A2) lub B (B1, B2);
  • język niemiecki poziom A (A1, A2) lub B (B1, B2)

Jest możliwość utworzenia grupy szkoleniowej nawet w małej miejscowości lub gminie, jeżeli zbierze się 12 osób niezbędnych do utworzenia grupy.

Kontakt

Więcej informacji na stronie internetowej: www.navigator.edu.pl/projekty-europejskie/kompetencje-jezykowe-kluczem-do-sukcesu/

Telefon: 514 430 964