Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem IC3

Chcesz zdobyć mocny punkt w CV? Masz dość ciągłego proszenia innych o pomoc z komputerem? Nasze Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem IC3 mogą Ci w tym pomóc. Składają się one z 5 bloków tematycznych w których zawiera się m.in. obsługa komputera z MS Windows, Internet, email, MS Excel, MS Word, podstawowe programy graficzne, wyszukiwanie informacji, bezpieczeństwo i rozwiązywanie prostych problemów z komputerem.

Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem IC3

Kurs kończy się egzaminem IC3 sprawdzającym nabycie umiejętności obsługi komputera, potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym.

Kurs komputerowy dla jednej grupy obejmuje 120h dydaktycznych, zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych lub w weekendy – zależnie od preferencji uczestnika!

Adresaci szkolenia

Ze względu na wskaźniki i cele Projektu UE, w kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają m.in. poniższe warunki:

 • uczące się/studiujące/pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (wg. Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie),
 • w wieku 25-49 lat lub 50-64 lat – dla Państwa komfortu będą to osobne grupy w innych terminach,
 • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (policealne już NIE),
 • NIE uczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach KOMPUTEROWYCH w ramach POKL w latach 2013-2015,
 • zatrudnione lub bezrobotne,
 • NIE są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Terminarz szkoleń

Grupa VII osoby w wieku 50-64 lata tryb tygodniowy
Zjazdy:

 • zajęcia w lipcu 2017 roku w dn. 4, 6, 10, 14, 18, 20, 27, 28
 • zajęcia w sierpniu 2017 roku w dn. 1, 3, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 25, 28, 29, 31
 • zajęcia w wrześniu 2017 roku w dn. 4, 6, 8, 11, 12, 14
 • zajęcia w październiku 2017 roku w dn. 3, 5, 9, 13

Grupa VIII osoby w wieku 25-49 lat tryb tygodniowy
Terminy zjazdów:

 • zajęcia w lipcu 2017 roku w dn. 31
 • zajęcia w sierpniu 2017 roku w dn. 2, 4, 8, 10, 16, 22, 24, 30
 • zajęcia w wrześniu 2017 roku w dn. 1, 5, 7, 13, 15, 20, 22, 28, 29
 • zajęcia w października 2017 roku w dn. 2, 4, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 26

Grupa IX osoby w wieku 50-64 lat tryb weekendowy
Terminy zjazdów:

 • 12/12, 26/27 sierpnia 2017 r.
 • 16/17 września 2017 r.
 • 7/9, 14/15, 28/29 października 2017 r.
 • 4/5 listopada 2017 r.
Udział w szkoleniu

Szkolenia odbywają się w ramach projektu „Dobre TIKi i języki – Bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem„, który jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2, Kompetencje kluczowe osób dorosłych

Program oraz szczegóły kursu znajdują się na stronie internetowej Edukey: http://www.edukey.pl/szkolenie/132/bezplatne-kursy-komputerowe-warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy – w treści wpisując swoje imię, nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu oraz termin wybranej grupy.

Z każdą zainteresowaną osobą skontaktujemy się i przedstawimy dalszy proces rekrutacji!