Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: Zdobądź własny szczyt – nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2O14-2O2O, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny naszych działań będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie Nowosądeckim , Suskim, Limanowskim, Nowotarskim oraz ich otoczenia prowadząca do zwiększenia szans na ich zatrudnienie.

Terminy szkoleń, staży ustalamy indywidualnie na spotkaniu z doradcą klienta.

Ilość uczestników ograniczona. Udział w jest w 100% bezpłatny.

 

W ramach projektu oferujemy różnorodne i kompleksowe formy wsparcia, pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, jak:

 • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • Budowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • Indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem,
 • Warsztaty aktywizacyjne, spotkania z trenerem zatrudnienia wspieranego,
 • Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Kursy/szkolenia zawodowe (podnoszące już posiadane kwalifikacje lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji),
 • Wizyty u specjalistów (prawnika, wizażysty, lekarza, terapeuta, mediator),
 • Szkolenia zgodne z diagnozą IPD,
 • Kurs komputerowy ECDL Base, z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
 • Kurs nauki języka obcego z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe
 • Staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe

Zdobądź własny szczyt – udział w projekcie

By dołączyć do projektu i uzyskać formy wsparcia prosimy o kontakt: m.mikon@itk.krakow.pl.