Innowacje społeczne w praktyce – jak zazielenić miasto?

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach międzynarodowego projektu Hosting social innovation: Innowacje społeczne w praktyce – jak zazielenić miasto?.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w dniu 19 maja 2017 w godzinach 10-15, udział w nich jest bezpłatny.

Innowacje społeczne w praktyce – jak zazielenić miasto?

Warsztaty skierowane są do osób wspierających organizacje, instytucje i różne grupy społeczne we wprowadzaniu zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Celem warsztatów jest przećwiczenie praktycznych metod i narzędzi partycypacyjnego wypracowywania innowacji społecznych na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspólnie zastanowimy się nad rozwojem zielonej infrastruktury w mieście. Poznamy m.in takie narzędzia jak:

  • Piramida VISIS, która pomoże nam przejść cały proces wypracowywania innowacji;
  • Ameba VISIS, która pomoże nam zrozumieć jak przebiega proces rozpowszechniania innowacji i jak efektywnie wprowadzać zmiany społeczne;
  • i inne praktyczne narzędzia pracy moderatora zmian w organizacjach, instytucjach i innych grupach społecznych.