Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów w obszarze ponownego użycia oraz recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które obejmuje wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w tym prowadzone w postaci innowacyjnej „Otwartej szkoły zarządzania” i wirtualnej mobilności. Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do uzyskania kwalifikacji. Szkolenie jest bezpłatne. Rozpocznie się w styczniu 2017 r. i będzie trwało do 31.03.2017 r.

Szkolenia będą odbywały się w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 8 (siedziba Instytutu Badań Edukacyjnych) i będą obejmowały w sumie 5 zjazdów oraz pracę własną.

Program szkolenia

Szkolenie podzielone jest na dwa obszary – zarządczy i techniczny, z których każdy składa się z trzech modułów szkoleniowych. Zakres merytoryczny modułów zarządczych przedstawiony jest poniżej.

MODUŁ SZKOLENIOWY NR 1. ZARZĄDZANIE OPERACYJNE RECYKLINGIEM, OBRÓBKĄ I PONOWNYM UŻYCIEM ZSEE I USEE

 • Ramy prawne UE oraz krajowe (odpady / zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ochrona środowiska)
 • Protokoły jakości
 • Identyfikacja możliwości ponownego użycia i recyklingu na rynku ZSEE
 • Procedury i metody usuwania z ZSEE niebezpiecznych substancji, mieszanin i części składowych
 • Procesy obróbki i systemy zarządzania w recyklingu i ponownym użyciu ZSEE
 • Planowanie organizacji pracy w zakładzie oraz tworzenie planów działań operacyjnych
 • Wartość ZSEE jako zasobu oraz analizy opłacalności biznesowej
 • Efektywna komunikacja z publicznymi i prywatnymi interesariuszami zaangażowanymi w procesy przetwarzania, recyclingu i ponownego użycia

MODUŁ SZKOLENIOWY NR 2. ZARZĄDZANIE PROCESEM ZBIERANIA USEE I ZSEE

 • Logistyka i procedury zbierania ZSEE
 • Organizacja i prowadzenie wyznaczonych punktów zbiórki
 • Planowanie maszynerii, transportu i sprzętu logistycznego do celów zbiórki
 • Identyfikacja ZSEE nadającego się do ponownego użycia
 • Procedury sortowania i klasyfikowania przedmiotów nadających się do ponownego użycia, naprawy, przetwarzania i recyklingu
 • Usprawnianie procedur zarządzania w obszarze relacji z klientami

MODUŁ SZKOLENIOWY NR 3. ZARZĄDZANIE PROCESEM REDYSTRYBUCJI

 • Prawa konsumenckie i umowne oraz procedury organizacyjne dotyczące przygotowania przedmiotów do redystrybucji i ponownej sprzedaży
 • Rynek, strategia, reklama i wycena
 • Strategie marketingowe
 • Kanały sprzedaży i rynki docelowe
 • Metody komunikacji i strategie obsługi klientów
 • Efektywna komunikacja z kanałami dystrybucji i klientami
 • Nowe możliwości rynkowe

 

Moduły techniczne

MODUŁ SZKOLENIOWY NR 4. ODNAWIANIE I NAPRAWA USEE I ZSEE

MODUŁ SZKOLENIOWY NR 5. PRZETWARZANIE I RECYKLING USEE I ZSEE

MODUŁ SZKOLENIOWY NR 6. DEKONSTRUKCJA USEE I ZSEE W CELU PONOWNEGO UŻYCIA

 

Więcej o szkoleniu

Terminy zaplanowanych zjazdów w Warszawie:

25-26.01.2017

15-16.02.2017

27-28.02.2017

13-14.03.2017

oraz dodatkowy zjazd w końcu marca (termin zostanie ustalony później).

Uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich zaplanowanych zajęciach bezpłatnego szkolenia Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów, otrzymają certyfikat poświadczający przeszkolenie w zakresie „Specjalisty ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów”.

Udział w szkoleniu

Zgłoszenia do udziału w bezpłatnym szkoleniu Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów (na formularzu dostępnym pod adresem: http://iped.pl/pliki/newsy/20161128/EwasteR-Formularz_zgloszeniowy_PIOLOTAZOWE_SZKOLENIE.doc) należy przesyłać na adres e-mail: iped@kig.pl do 20.01.2017 r.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Anna Szcześniak (22-630-96-21; e-mail: aszczesniak@kig.pl) lub Anna Bojanowicz-Bablok (22-375-05-07; e-mail: anna.bojanowicz-bablok@ios.home.pl)