Bezpłatne szkolenia Instalator OZE + płatny staż

Bezpłatne szkolenia Instalator OZEAktualnie na terenie woj. dolnośląskiego realizujemy projekt o nazwie:„AKTYWIZACJA NA ZIELONO – program aktywizacji zawodowej dla osób od 30 r.ż. w powiatach województwa dolnośląskiego o najwyższym bezrobociu”, w związku z tym zapraszamy na bezpłatne szkolenia Instalator OZE oraz do udziały w płatnych staży zawodowych.

Bezpłatne szkolenia Instalator OZE

 • Zaprojektowanie ścieżki rozwoju zawodowego z doradcą zawodowym i psychologiem
 • Spotkania z pośrednikiem pracy, który pomoże Ci znaleźć satysfakcjonująca pracę, a także przygotować się do spotkania z pracodawcą,
 • Kurs Instalator OZE (odnawialne źródła energii), który pozwoli Ci zdobyć nowe kwalifikacje lub rozwinąć te, które już posiadasz. Szybki rozwój rynku odnawialnych źródeł energii spowodował deficyt specjalistów posiadających umiejętność instalowania systemów wykorzystujących energię odnawialną. Stwarza to ogromne możliwości dla osób, które umiejętności te nabędą!
 • Płatny 3 miesięczny staż zawodowy, podczas którego zdobędziesz tak pożądane przez pracodawców doświadczenie w pracy związanej z tzw. „zielonymi miejscami pracy” (odnawialne źródła energii, transport, gospodarka odpadami) i otrzymasz wynagrodzenie 1850 zł netto miesięcznie,
 • Wsparcie finansowe na rzecz mobilności geograficznej (koszty związane z zakwaterowaniem lub dojazdem) dla uczestników, którzy zdecydują się podjąć pracę poza miejscem stałego zamieszkania (w sumie 7560 zł)
 • Zwrot kosztów dojazdu na bezpłatne szkolenia Instalator OZE i staż.

Wymagania

 • Wiek powyżej 30 lat,
 • Adres zamieszkania w jednym z wymienionych powiatów województwa dolnośląskiego: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, kłodzkim lub ząbkowickim
 • Osoby niepracujące (bierne zawodowo lub bezrobotne).

Szczególnie zapraszamy na bezpłatne szkolenia Instalator OZE:

 • Kobiety
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby w wieku 50+
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie

Więcej informacji na stronie:
http://senserozwoj.pl/projekty-efs/nasze-projekty/aktywizacja-na-zielono/

Kontakt

m.pytlewska@senseconsulting.pl
tel. 603 681 200
adres biura: ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, Wrocław II piętro, pok. 228.