Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 605

Specjalista ds. sprzedaży urządzeń OZE

Zapraszamy osoby zwolnione, zagrożone zwolnieniem, poszukujące zatrudnienia, także niepełnosprawne w stopniu umożliwiającym podjęcie zatrudnienia –  na darmowe szkolenie: Specjalista ds. sprzedaży urządzeń OZE (138h, 18 spotkań po śr.8h lekc.). Zapewniamy catering, zwrot kosztu dojazdu, stypendium za udział w szkoleniu, ubezpieczenie.

Szkolenie odbędzie się na przełomie grudnia 2016/stycznia 2017 Łodzi. Zostanie poprzedzone indywidualnym spotkaniem z doradcą zawodowym, który pomoże w określeniu ścieżki zawodowej. Z kolei po jego zakończeniu – jest możliwość zdobycia doświadczenia i szansy na zatrudnienie w ramach  3 -miesięcznego płatnego stażu.

Celem głównym Projektu  jest podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 osób., które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (do XII.2016)., zamieszkują  na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu KC.:

a) min. 30% Uczestników stanowić będą osoby w wieku powyżej 54 r. życia,

b) min. 60% Uczestników stanowić będą kobiety oraz min 50% Uczestników podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

Całość finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020.

Specjalista ds. sprzedaży urządzeń OZE – udział

Zgłoszenia:

tel. 506 500 267
e-mail: projektzmian@7cubes.pl