Darmowe szkolenia dla branży budowlanej

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z województwa mazowieckiego (w szczególności z obszarów wiejskich), zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, pracujących lub zamierzających pracować w branży budowlanej do darmowych szkoleń! Poniżej znajdziesz 3 różne darmowe szkolenia dla branży budowlanej.

Szkolenia będą realizowane w Warszawie w dogodnej lokalizacji w ścisłym centrum. Terminy oraz harmonogram szkoleń będzie ustalany po zebraniu grupy. Darmowe szkolenia dla branży budowlanej będą realizowane w soboty i niedziele.

Do wyboru są 3 darmowe szkolenia

  1. Fotowoltaika w budownictwie + Finansowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie
  2. Budynki pasywne + Finansowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie
  3. Nowoczesne systemy grzewcze + Finansowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie

Darmowe szkolenia dla branży budowlanej

Fotowoltaika w budownictwie
Liczba godzin: 80 godzin
Zakres tematyczny: m.in. przetwarzanie energii słonecznej w elektryczną, systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne, instalacja systemów PV oraz monitoring ich pracy, fotowoltaiczne zintegrowanie w budownictwie – technologie BIPV, magazynowanie energii elektrycznej, zabezpieczenia, projektowanie wspomagane komputerowo.

Budynki pasywne
Liczba godzin: 80 godzin
Zakres tematyczny: m.in. bryły budynku a zapotrzebowanie na energię, izolacja przegród, systemy ogrzewania i wentylacji, termomodernizacja, wentylacja i rekuperacja, zintegrowane systemy grzewcze, odzyskiwanie ciepła z wentylacji, wymagania formalno- prawne.

Nowoczesne systemy grzewcze
Liczba godzin: 80 godzin
Zakres tematyczny: m.in. dobór pompy ciepła, elementy systemu: układu pompowego, zbiorniki buforowe, schematy blokowe, współczynniki efektywności COP, SCOP, chłodzenie aktywne i pasywne pompami ciepła, górne i dolne źródło ciepła, pompy powietrzne i split, układy wentylacji mechanicznej – rekuperacja.

Finansowanie rozwiązań proekologicznych w budownictwie
Liczba godzin: 32 godzin
Zakres tematyczny: m.in. Fundusze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, finansowanie proekologicznych rozwiązań za pomocą kredytów, leasingu, funduszy pożyczkowych i poręczeń kredytowych, fundusze europejskie- przegląd możliwości finansowych, planowanie projektowe, procedury aplikacyjne, realizacja projektu, rozliczanie projektu, analizy finansowe.

Kontakt

Anna Kurp
tel: 730 004 540
budownictwo.mazowieckie@gmail.com