Technologie w medycynie

Miejsce szkolenia: Warszawa
Data szkolenia: 31 marca 2016

Wszechobecna technologia towarzyszy we wszystkich dziedzinach życia. Polska służba zdrowia z powodzeniem wdraża najnowsze rozwiązania technologiczne. Wykorzystanie Internetu usprawniło obsługę w szpitalach i przychodniach. Wkrótce codziennością stanie się telemedycyna, czyli diagnostyka zdalna, czy korzystanie z druku 3D. Już dziś warto dowiedzieć się, jakie innowacje czekają rynek medycyny w Polsce. Polski Instytut Rozwoju Biznesu zaprasza na darmową konferencjęTechnologie w medycynie„.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy, m.in.:

 1. Systemów i technologii wykorzystywanych w placówkach medycznych,
 2. Nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w ochronie zdrowia,
 3. Dokumentacji medycznej.

Zaproszeni eksperci:

 • Dr n. med. Maria Karlińska – Adiunkt w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny – Warszawski Uniwersytet Medyczny
  „Stopień informatyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce i na świecie (model EMRAM)”
 • Greta Kanownik – Kierownik Działu Administracji Medycznej – SP ZOZ w Brzesku
  „Rola rankingów w kształtowaniu konkurencyjności szpitali – przykład Szwecji i Polski”
 • Maciej Łokaj – Radca prawny – Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Łokaj
  „Prowadzenie dokumentacji medycznej – aspekty prawne i praktyczne”
 • Dr Katarzyna Kaczmarek – Instytut Badań Systemowych PAN
  „Zaawansowane techniki inteligencji obliczeniowej a efektywność opieki”
 • Dr inż. Barbara Ostrowska -Wydział Inżynierii Materiałowej – Politechnika Warszawska
  „Inżynieria wytwarzania bioimplantów z zastosowaniem druku 3D dla medycyny regeneracyjnej”
 • Elke Schoenemann – Sales Manager Poland – ELO Digital Office Sp.Zo.o.
  „Zarządzanie dokumentami, obieg dokumentów, E-teczka pacjenta – potrzebne osobne Oprogramowania? NIE. Wszystko można realizować pod ELO.”
 • Zbigniew Dziarnowski – ABI – Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ
  „Ochrona danych osobowych – od teorii do praktyki na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie”
 • Katarzyna Wasielewska-Michniewska – Instytut Badań Systemowych PAN
  „Interoperacyjność jako wyzwanie dla (e/m)Zdrowia”

Udział w darmowym szkoleniu

Do bezpłatnego uczestnictwa zapraszamy:

 • Dyrektorów administracyjnych,
 • Kierowników Działów Finansowych i Księgowych,
 • Kierowników Działów IT,
 • Kierowników Działów Zamówień,
 • Przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,
 • Przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Przedstawicieli administracji samorządowej.

Kontakt

Justyna Mejłun
tel: +48/725 192 689
e-mail: justyna.mejlun@pirbinstytut.pl