Mediacje w prawie

Miejsce szkolenia: cała Polska
Data szkolenia: do uzgodnienia

Darmowe szkolenie dla prawników: Mediacje w prawie. Ukończenie szkolenia będzie dla uczestników równoznaczne z uzyskaniem nowych kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia sesji mediacyjnych, które coraz częściej proponowane są przez kancelarie prawne na całym świecie. Uczestnicy szkolenia poznają procedurę rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji i jej elementów oraz zdobędą umiejętność facylitowania konfliktów wielostronnych.

Program szkolenia

  1. Dynamika i rodzaje konfliktu w organizacji
  2. Kluczowe metody prowadzenia sesji mediacyjnych
  3. Trening aktywnego słuchania
  4. Logistyka sesji mediacyjnych- jak je przygotować i doprowadzić do finału z powodzeniem?
  5. Warsztat facylitacyjny

Więcej o szkoleniu

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (zgodnie z Rozporządzeniem MEN dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 17.02.2012 r., poz. 186).

Udział w darmowym szkoleniu

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie.
Małgorzata Karbownik
787 228 160