Jak unikać pułapek kulturowych w biznesie międzynarodowym

Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Smoluchowskiego 48
Data szkolenia: 21 października 2015, godz. 9.00

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza dolnośląskich przedsiębiorców na szkolenia realizowane w ramach Akademii Eksportu.

Program szkolenia

 1. Co to są różnice kulturowe i gdzie powstają najistotniejsze różnice między kulturami?
 2. Model Lewisa, czyli alternatywna koncepcja relacji biznesowych w biznesie.
 3. Jak mówić, by nas rozumieli, jak sprzedawać, by od nas kupili:
  • modele komunikacyjne,
  • język zarządzania,
  • organizacja spotkań biznesowych,
  • przygotowanie prezentacji.
 4. Teraz konkret: czyli robimy biznes w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii, i Chinach.
 5. A jak NAS widzą inni?

Trener

Szkolenie poprowadzi Pani Ilona ChodorowskaDyrektor dolnośląskiego i wielkopolskiego oddziału Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej (British Polish Chamber of Commerce), odpowiedzialna za rozwijanie i utrzymywanie sieci kontaktów biznesowych i dyplomatycznych; obsługę inwestorów i eksporterów, organizację wydarzeń networkingowych, business mixerów, seminariów, konferencji, inicjowanie kontaktów handlowych i biznesowych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Jako trener prowadzi szkolenia i kursy w zakresie różnic kulturowych w biznesie. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Bankowej na studiach podyplomowych oraz dla American Chamber of Commerce. Posiada certyfikat Neumann Management Institute „Effective Communication Skills” oraz Bigram Personnel Consulting “Leadership and Strategy Art by Sun Tzu Concept”. Jest autorką polsko-angielskiego i angielsko-polskiego słownika specjalistycznej terminologii edukacyjnej oraz wielu artykułów publikowanych na łamach prasy lokalnej w tym „Contact. International Business Voice”, „Poland Monthly”, „The Wrocław Voice”.

Udział w darmowym szkoleniu

Udział w szkoleniach bezpłatny i w pełni finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00 w siedzibie naszego Centrum przy ul. Smoluchowskiego 48 we Wrocławiu. Liczba miejsc ograniczona, decyduje profil działalności oraz kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Marcin Suchożebrski
tel. 71 320 41 79
e-mail: m.suchozebrski@wctt.pl