Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Miejsce szkolenia: Lublin, Al. Warszawska 102
Data szkolenia: 29 września 2015, godz. 11.00

Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan” zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Adaptacyjność przedsiębiorstw. Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej” w ramach projektu „Dobre kadry szansą na innowacje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zaproszenie kierujemy do właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających na obszarze województw lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Każda firma, aby skutecznie funkcjonować na rynku musi dysponować odpowiednimi środkami finansowymi. Niewiele firm, szczególnie z sektora MŚP, posiada wystarczające zasoby własne, z czego wynika potrzeba poszukiwania dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania działalności. Środki ze źródeł zewnętrznych nie tylko umożliwiają sprawne funkcjonowanie firmy, ale również pozwalają na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych, bez których utrzymanie pozycji rynkowej nie jest możliwe.

W ostatnich latach przedsiębiorcy uzyskali dostęp do wielu nowych instrumentów finansowych, które obok tradycyjnych kredytów bankowych, mogą stanowić ważne źródło dofinansowania działalności. Celem konferencji jest przegląd tych instrumentów – omówienie zasad korzystania oraz możliwości w zakresie ich pozyskania. Do udziału w konferencji w roli prelegentów zaprosiliśmy osoby, reprezentujące najważniejsze regionalne instytucje odpowiedzialne za dystrybucję środków w ramach poszczególnych instrumentów. Podczas konferencji zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Poręczenia kredytowe i preferencyjne pożyczki.
2. Gwarancja de minimis jako forma zabezpieczenia kredytu
3. Faktoring
4. Środki z Unii Europejskiej – Horyzont 2020, regionalne i krajowe programy operacyjne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Udział w darmowym szkoleniu

Udział w konferencji jest bezpłatny. Po dokumenty zgłoszeniowe zapraszamy na stronę internetową projektu: http://dobrekadry.info.