Bezpłatne szkolenie z wykonywania Świadectw Charakterystyki Energetycznej i programu ArCADia Termo

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Świętokrzyska 4
Data szkolenia: 21-22 i 28-29 marca 2015, godz. 8:00-15:00

Zapraszam do udziału w bezpłatnym szkoleniu z Wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wg. nowej metodologii oraz obsługi programu ArCADia Termo.

Celem szkolenia jest poznanie nowej metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz obsługi programu Arcadia Termo, stanowiącego wygodne narzędzie do ich przygotowywań.

Kurs prowadzony według nowej Ustawy, która weszła w życie z dniem 2 października 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Program szkolenia

I część (16h) – nowa metodologia wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
– w tej części poznasz obowiązujące przepisy dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz metodologii obliczeń
1. Podstawy prawne
2. Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
3. Ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową
4. Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji
5. Ocena instalacji oświetleniowej
6. Metodyka obliczeń

II część (16h) wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej w programie ArCADia Termo
– w tej części szkolenia poznasz obsługę programu komputerowego, który bardzo ułatwia pracę przy przygotowywaniu certyfikatów energetycznych. Zostanie wykonane przykładowe świadectwo dla budynku i lokalu mieszkalnego.

Więcej o szkoleniu

Korzyści i udogodnienia z udziału w szkoleniu:
– Duża ilość godzin – 32h – 4 dni szkoleniowe w formie wykładów i ćwiczeń,
– 100 % praktyki, fachowa wiedza,
– Wykwalifikowana kadra trenerów (osoby z uprawnieniami, wpisane na listę Zrzeszenia Audytorów Energetycznych),
– Małe grupy szkoleniowe,
– 100% zadowolenia,
– Obiad i poczęstunek,
– Materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– Dostęp do profesjonalnej sali komputerowej.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy prowadzić bądź być pracownikiem mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa posiadającego jedno z poniższych PKD:
Dział 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Dział 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Dział 22 – produkcja z wyrobów gumy i tworzyw sztucznych
PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu. Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzania surowców, materiałów lub półproduktów w nowy wyrób
PKD 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej. Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób
PKD 17.11.Z – Produkcja masy włóknistej
Dział 13 – Produkcja wyrobów tekstylnych

Kontakt

Zainteresowane osoby proszę o kontakt mailowy: agnieszka.aniol@efektywniej.pl