Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 605

Bezpłatne szkolenia z Zarządzania Projektami

Miejsce szkolenia: Kielce
Data szkolenia: 10 grudnia 2014 – 10 kwietnia 2015

Skuteczne zarządzanie projektami – receptą na trudną sytuację świętokrzyskich przedsiębiorstw to 6 cykli szkoleniowych z zarządzania projektami o charakterze otwartym odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Szkolenia wg metodologii International Project Management Association (IPMA) oraz certyfikacja wg metodologii IPMA są dofinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program szkolenia

  1. Metodyka Zarządzania Projektami – 3 dni
  2. Zarządzanie ryzykiem – 2 dni
  3. Aspekty finansowe projektu – 2 dni
  4. Komunikacja i praca zespołowa w projekcie – 3 dni
  5. SCRUM – zwinne zarządzanie projektem – 2 dni
  6. Aspekty prawne projektu i zarządzanie roszczeniami- 2 dni
  7. Powtórka przed certyfikacją IPMA – 2 dni

RAZEM –  16 dni szkoleniowych (128 godzin)

Więcej o szkoleniu

W ramach projektu zapewniony jest również bezpłatny egzamin certyfikacyjny na poziomie IPMA D.

Udział w darmowym szkoleniu

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny przesłać faksem pod numer 58 341 13 85 bądź zeskanowane pod adres dskura@oditk.pl poniższe dokumenty:

1) wypełniony formularz zgłoszeniowy z pieczątką firmy oraz podpisem osoby upoważnionej

2) wpis do odpowiedniego rejestru

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru przedsiębiorców)

Kontakt

Dorota Skura
e-mail: dskura@oditk.pl
tel. 58.341.13.85