Zwalczanie bezrobocia – konkursy grantowe w ramach projektu Gwarancje dla Młodzieży

Miejsce szkolenia: Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk, Lublin
Data szkolenia: Warszawa (7 października), Kraków (9 października),  Katowice (16 października), Wrocław (21 października), Gdańsk (23 października), Lublin (28 października)

W najbliższych miesiącach pojawią się nowe programy i fundusze, które umożliwią wsparcie finansowe dla szkół,uczelni, organizacji
pozarządowych i instytucji edukacji. Już teraz, dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, chcemy do tego przygotować wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników, poczęstunek
10:00 – 10:10 Oficjalne otwarcie seminarium
10:10 -11:00 Prezentacja I.
Gwarancje dla młodzieży – krok po kroku.” Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM
11:00 – 11:30 Prezentacja II. 
„Świadomość technologiczna – wyzwania wspólczesnej edukacji.” INTEL
11:30 – 12:20 Prezentacja III. 
„Erasmus 2014 – 2020 – nowe perspektywy dla współpracy międzynarodowej w obszarze edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu.”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
12:20 – 13:00 Przerwa kawowa
13:00 – 13:20 Prezentacja IV.
„Nowe technologie w edukacji – nowy wymiar szkolnictwa.” Copy Office Rozwiązania dla dokumentów
13:20 -13:50 Prezentacja V.
„Małopolskie założenia Gwarancji dla Młodzieży.” Wojewódzki Urząd Pracy
13:50 – 14:35 Prezentacja VI.
„Współpraca sektora edukacji i oświaty oraz partnerów gospodarczych. Fundraising – budowanie zamożnej organizacji poprzez relacje z darczyńcami ze wszystkich sektorów.” Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu
14:35 – 15:00 Podsumowanie. Wyniki konkursu

Więcej o szkoleniu

Korzyści z udziału w seminarium:
– zwiększenie wiedzy z zakresu programu „Gwarancje dla młodzieży”,
– zwiększenie wiedzy z zakresu pozyskiwania funduszy grantowych na projekty w nowym okresie programowania 2014-2020
– porady i konsultacje z doradcami zawodowymi,
– szansa na wymianę doświadczeń, uwag i pomysłów, zwiększających zaangażowanie władz lokalnych z terenów zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
– nawiązanie współpracy z przedstawicielami instytucji publicznych, prywatnych oraz pozarządowych.

Przewidziane są także konkursy, w których nagrodami będą m.in. drukarki firmy Ricoh oraz gry i narzędzia dydaktyczne.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewódzkimi Urzędami Pracy.

Udział w darmowym szkoleniu

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminariach prosimy o przesłanie:
– imienia i nazwiska,
– nazwy szkoły/instytucji/organizacji, którą reprezentują,
– numeru telefonu,
– adresu e-mail,
– nazwy miejscowości, w której odbędzie się dane seminarium

Kontakt

Anna Pawlak
Koordynator projektu
Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej MERITUM
tel: 698 691 075