Profesjonalista w aktywizacji osób z niepełnosprawnością

Miejsce szkolenia: Łódź, ul Gogola 12, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej
Data szkolenia: październik – grudzień 2014

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń w ramach projektu: Profesjonalista w aktywizacji osób z niepełnosprawnością.

Do wyboru jedna z trzech grup:

 • Grupa I – Specjaliści: pracownicy socjalni, opiekunowie osób niepełnosprawnych, pracownicy sektora pozarządowego, pracownicy DPS i WTZ itp.
 • Grupa II – Podstawowa: studenci, osoby z krótkim stażem w opiece nad osobą niepełnosprawną, wolontariusze itp.
 • Grupa III – Rodzina/Opiekunowie: rodzice, prawni opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Podczas szkoleń uczestnicy zgłębią kompleksowo wiedzę na temat aktywizacji społecznej i zawodowej, współpracy, wsparcia i życia z osobami posiadającymi niepełnosprawność.

Szkolenia będą prowadzone w miesiącach październik – grudzień 2014, w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych teren województwa łódzkiego, w wieku 18-64 lata.

Program szkolenia

Uczestnik musi wziąć udział w minimum trzech szkoleniach w wybranej grupie.

Grupa I – Specjaliści: Grupa II – Podstawowa: Grupa III – Rodzina/Opiekunowie:
 1. Specyfika różnego rodzaju niepełnosprawności (8h)
 2. Obsługa klienta niepełnosprawnego (6h)
 3. Prawo pracy w kontekście niepełnosprawnych pracowników (4h)
 4. Uzależnienia a niepełnosprawność (6h)
 5. Metody i narzędzia aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością (20h)
 1. Specyfika rożnego rodzaju niepełnosprawności (8h)
 2. Rencista w kontekście aktywizacji zawodowej. Jak mądrze wspierać a nie wyręczać? (5h)
 3. Obsługa klienta z niepełnosprawnością (6h)
 4. Prawo pracy w kontekście niepełnosprawnych pracowników (4h)
 5. Dieta i aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością (8h)
 6. Turystyka indywidualna dla osób z niepełnosprawnością (5h)
 7. Uzależnienia a niepełnosprawność (6h)
 8. Metody i narzędzia aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością (20h)
 1. Rencista w kontekście aktywizacji zawodowej. Jak mądrze wspierać a nie wyręczać? (5h)
 2. Różne formy opieki nad dzieckiem w tym alternatywne a czas dla siebie (6h)
 3. Dieta i aktywność fizyczna osób z niepełnosprawnością (8h)
 4. Turystyka indywidualna dla osób z niepełnosprawnością (5h)
 5. Uzależnienia a niepełnosprawność (6h)
 6. Metody i narzędzia aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością (20h)

 

Udział w darmowym szkoleniu

Aby zapisać się na szkolenie należy skontaktować się z biurem ośrodka osobiście, telefonicznie bądź drogą mailową.

Kontakt

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej, ul. M. Gogola 12, Łódź,
Tel. 42 673 41 30 , od poniedziałku do piątku., w godz.: 800 – 2000,
e-mail: oazis@toya.net.pl.