Narzędzia informatyczne w pracy biurowej – szkolenia dla wielkopolskich MŚP

Miejsce szkolenia: Poznań
Data szkolenia: październik – grudzień 2014

Narzędzia informatyczne w pracy biurowej – szkolenia dla wielkopolskich MŚP

Program szkolenia

BLOK I „Sprzedaż i marketing”

  1. Narzędzia do analiz rynkowych i raportów sprzedażowych [24h-3 dni]
  2. Narzędzia do projektowania ofert i dokumentów marketingowych [24h-3 dni]
  3. Projektowanie prezentacji firmowych [24h-3 dni]

Firmowa strona internetowa CMS+XHTML+CSS– narzędzie dotarcia do klientów [40h-5 dni]

BLOK II „Księgowość kadry i płace”

 • Narzędzia do projektowania raportów podatkowych, rachunkowych i księgowych – EXCEL [24h-3 dni]
 • Narzędzia do projektowania raportów płacowych- EXCEL [24h-3 dni]

BLOK III „Menadżerowie”

 1. Tworzenie prezentacji dla managerów [24h-3 dni]
 2. Planowanie realizacji projektów [16h-2 dni]
 3. Kontrola i analiza realizacji projektu [16h-2 dni]
 4. Narzędzia analityczne w pracy managera [32h-3 dni]

BLOK IV „Analiza danych”

 1. Automatyczne wyodrębnianie i transformacja danych, generowanie raportów VBA [32h-4 dni]
 2. Projektowanie baz do przetwarzania informacji [24h-3 dni]
 3. Projektowanie systemów raportowych [24h-3 dni]
 4. Automatyzacja tworzenia raportów, dokumentów tekstowych i prezentacji [32h-4 dni]

Więcej o szkoleniu

Projekt otwarty, skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego) w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. W szkoleniach mogą brać udział osoby zatrudnione zarówno na umowę o pracę jak i umowę zlecenie.

Udział w darmowym szkoleniu

Udział w szkoleniu jest dofinansowany w 100% i uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat ani kosztów własnych

W projekcie jest również możliwe dofinansowanie dojazdu i noclegu w dni szkoleniowe!

Kontakt

Kamil Miklewicz
tel. 22 460 52 13
email: kamil.miklewicz@skills-edu.pl