Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 605

Bezpłatne warsztaty dla osób niepełnosprawnych – „Krok do samodzielności”

Miejsce szkolenia: Łódź, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Data szkolenia: czerwiec 2014 – marzec 2015

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością orzeczoną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, chcesz zwiększyć swoją samodzielność, poprawić relacje z otoczeniem, lepiej radzić sobie z problemami życia codziennego, zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy, zapraszamy na bezpłatne warsztaty w ramach projektu „Krok do samodzielności” realizowanego przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

Projekt jest organizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program szkolenia

Uczestnikom oferujemy:

 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania – opracowanie działań umożliwiających zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej,
 • Warsztaty umiejętności społecznych w tym m.in. autoprezentacja, asertywność, aktywne metody poszukiwanie pracy, radzenie sobie ze stresem, efektywna komunikacja interpersonalna,
 • Wsparcie trenera aktywności i instruktora – trening samodzielnego radzenia sobie z codziennym funkcjonowaniem (m.in. robienie zakupów, załatwianie spraw w urzędzie, zarządzanie budżetem domowym, kontakty z otoczeniem społecznym i inne),
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem i prawnikiem,
 • Środowiskowe grupy wsparcia– rozmowy w małych grupach, dające możliwość kontaktu z osobami będącymi w podobnej sytuacji życiowej,
 • Warsztaty „Usamodzielnianie w sieci” umożliwiające nabycie lub rozwinięcie umiejętności korzystania z Internetu i podstawowej obsługi komputera.

Więcej o szkoleniu

Warsztaty są skierowane do osób niepełnosprawnych:

 • w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego) z województwa łódzkiego i świętokrzyskiego
 • posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • pozostających bez zatrudnienia tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych
 • nie uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej
 • nie będących pracownikami zakładów aktywności zawodowej

Dodatkowo:

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały dydaktyczne i edukacyjne, poczęstunek w czasie trwania warsztatów, dostęp do informacji o instytucjach udzielających wsparcia, dostęp do bazy ofert pracy i lokalnych pracodawców.

Udział w darmowym szkoleniu

W darmowych szkoleniach i warsztatach mogą wziąć udział osoby zarejestrowane w naszym Centrum.

Kontakt

Osoby chcące uzyskać dodatkowe informacje lub zarejestrować się na warsztaty zachęcamy do kontaktu:
Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Fundacja Aktywizacja
Adres: ul. Dowborczyków 30/34 (IIp.) 90-019 Łódź.
Tel: 42 237 55 19
E-mail: lodz@idn.org.pl