Darmowa Superwizja dla trenerów – najlepsze narzędzie rozwoju

Miejsce szkolenia: Cała Polska
Termin szkolenia: dogodny dla Ciebie, do sierpnia 2014

Celem projektu „Superwizja pracy własnej” jest podniesienie Twojej efektywności w pracy z grupą na sali szkoleniowej, identyfikacja Twoich mocnych stron jako trenera a także określenie obszarów rozwojowych wraz z działaniami jakie ten rozwój mogą zapewnić.

Decydując się na superwizję stajesz przed szansą na podniesienie swojej świadomości szkoleniowca, możliwość spojrzenia na siebie oczami osoby trzeciej i dogłębną analizę bardziej lub mniej efektywnych zachowań trenerskich jakie prezentujesz przed publicznością.

Będziesz miał szansę zwiększyć nie tylko atrakcyjność swoich przyszłych warsztatów, ale także da Ci to szansę, by podczas swoich szkoleń zaangażować grupę bardziej niż dotychczas, a tym samym pobudzić ją do efektywniejszej pracy.

Dzięki temu pojedynczy uczestnik wyniesie dużo więcej wiedzy i bardziej rozwinie swoje umiejętności na szkoleniach tworzonych i prowadzonych przez Ciebie. Chętniej też wróci w Twoją przestrzeń trenerską jako dowód dla Twojego profesjonalizmu i zaangażowania.

Otrzymasz superwizję pracy własnej od doświadczonych superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne dzięki czemu, oprócz pewności co do fachowości uzyskanej oceny i analizy, sam zrobisz pierwszy krok do zdobycia takiej rekomendacji.

Superwizja odbywać się będzie na zasadach obowiązujących w Polskim Towarzystwie Psychologicznym w odniesieniu do kandydatów ubiegających się o rekomendację I, II i III stopnia.

Kontakt

Krzysztof Strańczyk
tel. 519 351 114
e-mail: krzysiek.stranczyk@gmail.com