Bezpłatne szkolenia Microsoft

Miejsce szkolenia: Białystok

Wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy realizujemy projekt „Warsztaty profesjonalistów IT” współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Projekt skierowany jest do mikro małych i średnich przedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podlaskiego, których zakres działalności odpowiada jednej z niżej wymienionych branż:

  • sektor oprogramowania komputerowego i technologii informatycznych
  • sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Szkolenia mają na celu przygotowanie pracowników do egzaminów i zdobycia przez nich międzynarodowych certyfikatów Microsoft. Każdy moduł szkolenia zakończony będzie egzaminem zewnętrznym i możliwością uzyskania przez uczestników certyfikatów MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate).

Szkolenia przyczynią się nie tylko do podniesienia kwalifikacji przez pracowników, ale wpłyną także na rozwój przedsiębiorstw. Pracownicy zdobędą wiedzę i nowe umiejętności m.in. w zakresie konfigurowania, administrowania i zarządzania serwerami w firmie, dzięki czemu przedsiębiorstwa będą mogły sprawniej i efektywniej funkcjonować.

Szkolenia będą realizowane w małych grupach, w formie warsztatów.

Przeprowadzonych zostanie 5 modułów szkoleniowych, które będą obejmowały następujące zagadnienia:
WINDOWS SERWER 2012
I moduł – instalowanie i konfiguracja (40 h)
II moduł – administracja (40 h)
III moduł – zaawansowana konfiguracja (40 h)

WINDOWS 8
IV moduł – konfiguracja (40 h)
V moduł – zarządzanie i utrzymywanie (40 h)

Kontakt

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną szczegółową ofertą lub przekazanie jej osobom zainteresowanym.
Zapisów dokonać można online na nasze stronie internetowej http://profesjonalisci-it.pl lub za pośrednictwem biura TEB Edukacji przy ul. Suraskiej 1 lok.110 w Białymstoku, Tel: (85) 744 39 85, e-mail: bialystok-efs@teb-edukacja.pl