Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Zapraszamy nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych dla młodzieży i dorosłych z obszaru województwa lubelskiego do bezpłatnego udziału w projekcie Program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. Miejsce szkolenia: Lublin.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia uczniów poprzez przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego do pracy z uczniem zdolnym z wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania MOODLE.

Każdy z uczestników projektu weźmie udział w dwóch modułach szkoleniowych:

I. Moduł podstawowy: Platforma zdalnego nauczania  MOODLE (64 godziny)

Zakres tematyczny: Moodle – platforma e-learningowa do wykorzystania w pracy dydaktycznej, WebQuest – nowoczesna metoda pracy dydaktycznej rozwijająca umiejętności poszukiwania informacji w Internecie, edytor eXe – narzędzie do tworzenia i publikacji zasobów dydaktycznych w formie elektronicznej, ePortfolio w procesie edukacyjnym jako metoda oceniania i wspierania rozwoju uczniów, grafika komputerowa w e-learningu

Platforma zdalnego nauczania  MOODLE:
         wspomaga proces nauczania
wspiera w tworzeniu: lekcji online, interaktywnych ćwiczeń, testów, forum
wspiera w publikowaniu, udostępnianiu zasobów dydaktycznych oraz ich ocenianiu

II. Moduł dodatkowy: Praca z uczniem zdolnym (32 godziny)

Zakres tematyczny: projektowanie wsparcia dla ucznia zdolnego, metodologia konstruowania programów dydaktycznych dla ucznia zdolnego, metody aktywizujące uczniów zdolnych,  ewaluacja pracy z uczniem zdolnym.

Zapewniamy:
         zestaw fachowej literatury i materiały szkoleniowe
doświadczonych trenerów
wyżywienie w trakcie szkoleń

Udział w szkoleniu

Aby zgłosić się do udziału w projekcie, prosimy o wypełnienie i przesłanie dokumentów aplikacyjnych: formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie o zatrudnieniu na adres: Asentia Consulting, ul. Głowackiego 35 (lok. 364), 20-060 Lublin lub dostarczyć osobiście do biura projektu.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także pod numerem telefonu: 81 442 75 13.