obsługa komputera

Zaawansowany Excel z elementami PowerPoint – bezpłatne szkolenia

Miejsce szkolenia: Gdańsk
Data szkolenia: 6 – 16 października 2015 (3 grupy szkoleniowe po 3 dni)

Invest in Pomerania realizuje projekt „Pomorski Smart Up – poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w kontekście branż priorytetowych dla województwa pomorskiego” na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Koordynatorem działań Invest in Pomerania jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Czytaj więcej »

Darmowe szkolenie ECDL

Miejsce szkolenia: woj. mazowieckie
Data szkolenia: do ustalenia z Uczestnikami

Darmowe szkolenie zakończone egzaminem i Certyfikatem ECDL.

Czytaj więcej »

Szkolenie komputerowe ECDL Core

Miejsce szkolenia: Poznań
Data szkolenia: 6 września 2014

Informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór na bezpłatne szkolenie komputerowe ECDL Core. Projekt „Komputerowe prawo jazdy” wraz z egzaminami finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Czytaj więcej »

CompTIA Strata IT Fundamentals – Podstawy Technologii Informatycznych

Miejsce szkolenia: Poznań, Ul. Matejki 65A/1
Termin szkolenia: 16 września – 20 września 2013 (5 dni) – termin do ustalenia

Darmowe szkolenie dla osób zatrudnionych w mikro, małych, średnich firmach oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wielkopolski

W imieniu firmy SOFTRONIC Sp. z o.o. serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenie z technologii CompTIA Strata IT Fundalmentals zakończone egzaminem (Prometric). Czytaj więcej »

CompTIA Strata IT Fundamentals – Podstawy Technologii Informatycznych

Miejsce szkolenia: Poznań, Ul. Matejki 65A/1
Termin szkolenia: 14, 15, 21, 22, 28  września 2013 (5 dni)

Darmowe szkolenie dla osób zatrudnionych w mikro, małych, średnich firmach oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wielkopolski.

W imieniu firmy SOFTRONIC Sp. z o.o. serdecznie zapraszam na bezpłatne szkolenie z technologii CompTIA Strata IT Fundalmentals zakończone egzaminem (Prometric). Czytaj więcej »