Darmowe szkolenia Województwo podlaskie

Darmowe szkolenia z kategorii: Województwo podlaskie. Znajdziesz tu najlepsze bezpłatne kursy, warsztaty i konferencje.

Bezpłatne szkolenia Microsoft

Miejsce szkolenia: Białystok

Wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy realizujemy projekt „Warsztaty profesjonalistów IT” współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Czytaj więcej »

Darmowa Superwizja dla trenerów – najlepsze narzędzie rozwoju

Miejsce szkolenia: Cała Polska
Termin szkolenia: dogodny dla Ciebie, do sierpnia 2014

Celem projektu „Superwizja pracy własnej” jest podniesienie Twojej efektywności w pracy z grupą na sali szkoleniowej, identyfikacja Twoich mocnych stron jako trenera a także określenie obszarów rozwojowych wraz z działaniami jakie ten rozwój mogą zapewnić. Czytaj więcej »

Darmowa Superwizja dla trenerów – najlepsze narzędzie rozwoju!

Miejsce szkolenia: Cała Polska
Termin szkolenia: dogodny dla Ciebie, do sierpnia 2014

Celem projektu „Superwizja pracy własnej” jest podniesienie Twojej efektywności w pracy z grupą na sali szkoleniowej, identyfikacja Twoich mocnych stron jako trenera a także określenie obszarów rozwojowych wraz z działaniami jakie ten rozwój mogą zapewnić. Czytaj więcej »

Profesjonalna obsługa klienta w wieku 50+ w kontekście aktywizacji zawodowej

Miejsce szkolenia:  Białystok, Hotel Podlasie, ul. 27 lipca 24/1
Data szkolenia: 29 sierpnia, godz. 9-16 – 30 sierpnia 2013, godz. 8.30-15.30

Serdecznie zapraszamy na darmowe szkolenie dla pracowników Instytucji Rynku Pracy i JOPS, których pracownicy mają bezpośredni kontakt z klientami, w tym w szczególności osobami 50+.

Szkolenia będą realizowane w formule blended learning, która zakłada 2 pakiety dydaktyczne, tj. moduł e – learning oraz moduł stacjonarny, na podstawie których uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat ukończenia kursu. Szkolenia będą prowadzone w formie 2-dniowych szkoleń stacjonarnych.

W ramach szkolenia zapewniany jest bezpłatny nocleg, wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Czytaj więcej »

Darmowe szkolenie ECDL

Miejsce szkolenia: woj. podlaskie
Terminy realizacji szkolenia: 1 listopad 2012 – 31 sierpień 2014

Zapraszamy do udziału w projekcie z certyfikacją ECDL: „Od laika do certyfikowanego użytkownika”, który jest realizowany na terenie województwa podlaskiego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji w zakresie ICT przez mieszkańców województwa podlaskiego.

Projekt skierowany jest do 500 osób z wykształceniem co najwyżej średnim w wieku 18 – 64 lat, uczących się, pracujących lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo podlaskie.

Szczegółowe kryteria dostępu:

  • osoby w wieku 25-64 lata zamieszkałe na terenie woj. podlaskiego z max średnim wykształceniem -zatrudnione
  • osoby w wieku 18-24 lata zamieszkałe na terenie woj.podlaskiego z max średnim wykształceniem-nieaktywne zawodowo Czytaj więcej »