Darmowe szkolenia Województwo podkarpackie

Darmowe szkolenia z kategorii: Województwo podkarpackie. Znajdziesz tu najlepsze bezpłatne kursy, warsztaty i konferencje.

Darmowa Superwizja dla trenerów – najlepsze narzędzie rozwoju

Miejsce szkolenia: Cała Polska
Termin szkolenia: dogodny dla Ciebie, do sierpnia 2014

Celem projektu „Superwizja pracy własnej” jest podniesienie Twojej efektywności w pracy z grupą na sali szkoleniowej, identyfikacja Twoich mocnych stron jako trenera a także określenie obszarów rozwojowych wraz z działaniami jakie ten rozwój mogą zapewnić. Czytaj więcej »

Darmowa Superwizja dla trenerów – najlepsze narzędzie rozwoju!

Miejsce szkolenia: Cała Polska
Termin szkolenia: dogodny dla Ciebie, do sierpnia 2014

Celem projektu „Superwizja pracy własnej” jest podniesienie Twojej efektywności w pracy z grupą na sali szkoleniowej, identyfikacja Twoich mocnych stron jako trenera a także określenie obszarów rozwojowych wraz z działaniami jakie ten rozwój mogą zapewnić. Czytaj więcej »

Podkarpacka Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK

Miejsce szkolenia: Rzeszów
Termin: 7 zjazdów czterodniowych (czwarek-niedziela)

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK serdecznie zaprasza do udziału w Szkole Trenerów realizowanej w ramach projektu „Podkarpacka Szkoła Trenerów Zarządzania MATRIK”.
Projekt skierowany jest do właścicieli oraz pracowników podkarpackich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie szkoleń. Projekt jest w 100% dofinansowany z EFS. Czytaj więcej »

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji

Miejsce szkolenia: Rzeszów
Termin szkolenia: szkolenie weekendowe (całość 176 h – po 2 weekendy w miesiącu)

Program szkolenia

 • Przebieg procesu komercjalizacji ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów transferu innowacji – 32 h
 • Znajomość form (i procedur) ochrony własności intelektualnej oraz umiejętności doboru formy zabezpieczenia własności intelektualnej – 16 h
 • Ocena własności intelektualnej pod kątem potrzeb wewnętrznych firmy (czynnik jakościowe i ilościowe) – 16 h
 • Źródła informacji dotyczących światowych tendencji w zakresie innowacji i ich zastosowań (umiejętność korzystania z baz patentowych, baza CORDIS, IDEAL-IST, EUREKA itp) – 16 h
 • Jak prowadzić analizę potrzeb rynkowych i potencjału rynkowego innowacji. Ocena technologii – zasady i metody – 16 h
 • Wycena projektu innowacyjnego oraz ocena projektu – 16 h
 • Źródła finansowania działalności innowacyjnej, zasady ich pozyskiwania, metoda doboru odpowiednich źródeł finansowania – 16 h
 • Zarządzanie projektami badawczymi i procesami komercjalizacji badań naukowych z wykorzystaniem programu MS Project. Warsztaty komputerowe– 48 h Czytaj więcej »

Praktyczne prawo

iejsce szkolenia: Łódź, Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Termin szkolenia: 11 luty 2013

Seminarium skierowane jest szczególnie do osób niepełnosprawnych, które chcą dowiedzieć się jak radzić sobie w rozwiązywaniu swych problemów prawnych oraz gdzie szukać bezpłatnej pomocy w tym zakresie.

Zakres seminarium obejmuje następujące zagadnienia:

 • praktyczny poradnik jak radzić sobie w urzędzie i w sądzie;
 • omówienie najczęstszych problemów (oraz sposobów ich rozwiązywania) z jakimi musi się borykać obywatele Polski, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób niepełnosprawnych;
 • wskazanie zasad sporządzania wniosków, odwołań i pozwów (praktyczne wzory);
 • wskazanie zasad sporządzania umów cywilno – prawnych (praktyczne wzory). Czytaj więcej »