Darmowe szkolenia: Kadry i płace

Siła przywództwa

 

Miejsce szkolenia: Poznań
Termin szkolenia: od 18 marca 2013

Czy potrafię tak pokierować pracownikami, aby uwolnić ich inicjatywę i wewnętrzną motywację?
Czy potrafię osiągnąć spójność między indywidualnymi celami moich pracowników a celami organizacyjnymi?
Czy potrafię słuchać, zadawać pytania, wspierać i współdziałać?

Projekt Siła przywództwa pozwoli odpowiedzieć TAK! na powyższe pytania.

18 marca 2013 rusza druga edycja modułu „Menedżer Skuteczny w Działaniu” w ramach projektu Siła przywództwa.

Siła przywództwa skierowana jest do przedsiębiorców i menedżerów kierujących mikro, małą lub średnią firmą z terenu Wielkopolski, zarządzających min. 2-osobowymi zespołami. Dzięki udziałowi w projekcie Siła przywództwa, menedżerowie poczują się pewniej w roli lidera, rozwiną umiejętności współdziałania w zespole oraz nauczą się, jak uwalniać potencjał pracowników. Poprawa jakości kompetencji zarządczych i osobistych menedżerów, poprzez udział w cyklu szkoleń, pozwoli wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Zaadaptuj się do zmian!

Miejsce szkolenia: Poznań
Termin szkolenia: marzec – maj 2013

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza na darmowe szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: Zaadaptuj się do zmian!.

Projekt skierowany jest do małych i mikro przedsiębiorstw z woj. wielkopolskiego i ich pracowników przewidzianych do zwolnienia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, którzy pracują lub zamieszkują obszar woj. wielkopolskiego.

Pracodawco! Pomyśl o przyszłości zwalnianych pracowników!

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Miejsce szkolenia: Kraków
Terminy szkolenia: 1-2 marca, 9-10 marca lub 16-17 marca 2013

Zapraszamy na darmowe szkolenieZarządzanie zasobami ludzkimi„.

Cele szkolenia:

 • nabycie umiejętności skutecznej rekrutacji pracowników,
 • poznanie systemów planowania ścieżki kariery,
 • nabycie umiejętności stworzenia systemu ocen okresowych oraz przeprowadzenia go,
 • poznanie systemów motywacyjnych odpowiadających warunkom w firmie
 • praktyczne planowanie i tworzenie systemu szkoleń
 • poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności z zakresu rozumienia i stosowania
 • prawa pracy
 • poznanie zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczącymi prawa pracy

Warsztaty Umiejętności Menedżerskich

Miejsce szkolenia: Kraków
Terminy szkolenia: 14-15 lutego, 22-23 lutego, 1-2 marca 2013

Zapraszamy na darmowe szkolenieWarsztaty Umiejętności Menedżerskich„.

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad kierowania zespołem
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania ludźmi
 • Motywowanie do lepszej pracy i inspirowanie pracowników do rozwoju
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • Rozumienie dynamiki zespołu
 • Kształcenie partnerskiej postawy wobec pracowników
 • Budowanie autorytetu lidera poprzez rozwój kompetencji psychospołecznych

Proces rekrutacji – z czym to się je

Miejsce szkolenia: Warszawa, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Termin szkolenia: 16 luty 2013 (sobota), godz.10.30-14.30

Zapraszamy na darmowe szkolenia: Proces rekrutacji – z czym to się je.

Cele szkolenia: pomóc młodym ludziom (lub też ludziom od lat nieaktywnym zawodowo) dotrzeć do potencjalnych pracodawców, pokazać proces rekrutacji od zaplecza – od strony pracodawcy, „pomóc w napisaniu skutecznych” dokumentów aplikacyjnych.

Dla kogo to szkolenie: dla osób które po studiach wchodzą w rynek pracy i nie wiedzą od czego zacząć szukanie pracy, jak pisać aplikację, na co zwrócić uwagę czy też jak czytać ogłoszenia.

Korzyści dla uczestników:  uczestnicy dowiedzą się jak pisać CV i list motywacyjny, poznają sposoby, narzędzia i tricki które używane są podczas rekrutacji oraz dowiedzą się na czym polega proces rekrutacyjny z drugiej strony.