Darmowe szkolenia: Kadry i płace

Zarządzanie portfelem projektów

 

Miejsce szkolenia: Lublin
Termin szkolenia: 17-18 czerwca 2013

Menadżerowie zarządzający kompleksowo projektami muszą godzić interesy wielu stron, niejednokrotnie konkurencyjne. Efektywny menadżer poprowadzi organizację w kierunku realizacji misji, pokonują  problemy a jednocześnie dokona maksymalizacji wyników.

Szkolenie dostarcza niezbędnych umiejętności umożliwiających menadżerom dostosowanie wymagań stawianych organizacji i realizowanym projektom. Uczestnik pozna wzorce, które umożliwiają mu zdefiniowanie, pomiar ukierunkowanie portfela projektów na osiągnięcie sukcesu.

Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

Miejsce szkolenia: Łódź,  Al. Kościuszki 103/105
Data realizacji projektu: 2 listopada 2011 – 30 września 2013

Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszamy osoby zatrudnione na umowę o pracę – pracowników, osoby z kadry zarządzającej lub właścicieli przedsiębiorstw MMP (mikro, małych przedsiębiorstw) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. łódzkiego.

W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno prawne.

Szkolenia odbywają się w dni robocze, w godz. 9.00- 16.00 w ośrodku Topas sp.z o.o. w Łodzi.

Liczba słuchaczy w grupie wynosi 10-15 osób.

Zarządzanie projektami w praktyce z wykorzystaniem MS Project

Miejsce szkolenia: Lublin
Termin szkolenia: 23-24 maja 2013

Darmowe szkolenieZarządzanie projektami w praktyce z wykorzystaniem MS Project”

Cel szkolenia

  • usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami
  • zapoznanie z kluczowymi elementami metodyk zarządzania projektami
  • nabycie umiejętności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy
  • zapoznanie z metodykami, technikami i narzędziami adekwatnymi do realizowanych projektów oraz wspomagające zarządzanie projektami

To szkolenie doskonałe pogłębi i systematyzuje Twoje kompetencje z zakresu zarządzania projektami.

Program szkolenia jest zaprojektowany tak aby przeprowadzić uczestnika przez świat zarządzania projektami przestawiony w świetle najważniejszych metodyk reprezentujących niekiedy odmienne podejścia do tego samego etapu. Program obejmuje pełny cykl życia projektu.

Podstawy rynku pracy

Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Szczytnicka 11, sala 26
Data szkolenia: 20 maja 2013, 16:00-19:00

Planujesz podjąć pracę na wakacje?
A może już pracujesz i chcesz usystematyzować swoją wiedzę?
Zastanawiasz się jak nie dać się oszukać pracodawcom i czy praca zdalna jest bezpieczna?
Rynek pracy jest dziś złożonym systemem. Obowiązują w nim różne przepisy, rodzaje umów, pracy itp. Dzięki szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę i zaczniesz swobodniej poruszać się po lokalnym rynku pracy.

Menedżer Skuteczny w Działaniu

Miejsce szkolenia: Poznań
Termin szkolenia: od 23 maja 2013

Czy potrafię tak pokierować pracownikami, aby uwolnić ich inicjatywę i wewnętrzną motywację?
Czy potrafię osiągnąć spójność między indywidualnymi celami moich pracowników a celami organizacyjnymi?
Czy potrafię słuchać, zadawać pytania, wspierać i współdziałać?

Projekt Siła przywództwa pozwoli odpowiedzieć TAK! na powyższe pytania.

22 kwietnia 2013 rusza kolejna, 9. edycja modułu „Menedżer Skuteczny w Działaniu” w ramach projektu Siła przywództwa.

Siła przywództwa skierowana jest do przedsiębiorców i menedżerów kierujących mikro, małą lub średnią firmą z terenu Wielkopolski, zarządzających min. 5-osobowymi zespołami. Dzięki udziałowi w projekcie Siła przywództwa, menedżerowie poczują się pewniej w roli lidera, rozwiną umiejętności współdziałania w zespole oraz nauczą się, jak uwalniać potencjał pracowników. Poprawa jakości kompetencji zarządczych i osobistych menedżerów, poprzez udział w cyklu szkoleń, pozwoli wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa.