Darmowe szkolenia Kadry i płace

Darmowe szkolenia z kategorii: Kadry i płace. Znajdziesz tu najlepsze bezpłatne kursy, warsztaty i konferencje.

Szkolenie kadrowe dla osób niepełnosprawnych „Pracownik działu kadr i finansów”

Miejsce szkolenia: Łódź
Data szkolenia: 16 października – 13 listopada 2013, godz. 9:00-14:00

Chciałbyś zajmować się rekrutacją pracowników, tworzeniem umów i teczek osobowych? Zapisz się na nasze szkolenie i uzyskaj wiedzę na temat pracy w kadrach!

Szkolenie to da Ci niezbędną wiedzę odnośnie rekrutacji pracowników, tworzenia umów, teczek osobowych, podstawowych list płac oraz ogólne informacje o systemie ubezpieczeń społecznych. W ramach kursu przewidziana jest również podstawowa obsługa programu „Symfonia” i „Płatnik”. Czytaj więcej »

Czy metodę Assessment / Development Center można stosować do diagnozy potencjału pracowników z różnych grup pokoleniowych

Miejsce szkolenia: Warszawa
Termin szkolenia: 25 czerwca 2013

Zapraszamy na otwarte i bezpłatne spotkanie poświęcone tematowi AC/DC oraz zarządzaniu różnymi pokoleniami pracowników. Spotkanie dedykowane jest przedstawicielom działów HR – menedżerom i specjalistom.

Temat: Czy metodę Assessment / Development Center można stosować do diagnozy potencjału pracowników z różnych grup pokoleniowych? Czytaj więcej »

Zarządzanie portfelem projektów

Miejsce szkolenia: Lublin
Termin szkolenia: 17-18 czerwca 2013

Menadżerowie zarządzający kompleksowo projektami muszą godzić interesy wielu stron, niejednokrotnie konkurencyjne. Efektywny menadżer poprowadzi organizację w kierunku realizacji misji, pokonują  problemy a jednocześnie dokona maksymalizacji wyników.

Szkolenie dostarcza niezbędnych umiejętności umożliwiających menadżerom dostosowanie wymagań stawianych organizacji i realizowanym projektom. Uczestnik pozna wzorce, które umożliwiają mu zdefiniowanie, pomiar ukierunkowanie portfela projektów na osiągnięcie sukcesu. Czytaj więcej »

Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

Miejsce szkolenia: Łódź,  Al. Kościuszki 103/105
Data realizacji projektu: 2 listopada 2011 – 30 września 2013

Do udziału w projekcie szkoleniowym zapraszamy osoby zatrudnione na umowę o pracę – pracowników, osoby z kadry zarządzającej lub właścicieli przedsiębiorstw MMP (mikro, małych przedsiębiorstw) mających siedzibę lub oddział na terenie woj. łódzkiego.

W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno prawne.

Szkolenia odbywają się w dni robocze, w godz. 9.00- 16.00 w ośrodku Topas sp.z o.o. w Łodzi.

Liczba słuchaczy w grupie wynosi 10-15 osób. Czytaj więcej »

Zarządzanie projektami w praktyce z wykorzystaniem MS Project

Miejsce szkolenia: Lublin
Termin szkolenia: 23-24 maja 2013

Darmowe szkolenieZarządzanie projektami w praktyce z wykorzystaniem MS Project”

Cel szkolenia

  • usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami
  • zapoznanie z kluczowymi elementami metodyk zarządzania projektami
  • nabycie umiejętności zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy
  • zapoznanie z metodykami, technikami i narzędziami adekwatnymi do realizowanych projektów oraz wspomagające zarządzanie projektami

To szkolenie doskonałe pogłębi i systematyzuje Twoje kompetencje z zakresu zarządzania projektami.

Program szkolenia jest zaprojektowany tak aby przeprowadzić uczestnika przez świat zarządzania projektami przestawiony w świetle najważniejszych metodyk reprezentujących niekiedy odmienne podejścia do tego samego etapu. Program obejmuje pełny cykl życia projektu. Czytaj więcej »