Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /f2aebec1e239fe9b0abcd23ed9c25f81/SeoPilotClient.php on line 422

Bezpłatne szkolenia zawodowe

Firma NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”. Szkolenia rozpoczynać się będą w momencie utworzenia pełnej 6-osobowej grupy w danej lokalizacji w województwie mazowieckim. Po szkoleniu Uczestnicy otrzymają odpowiedni certyfikat.

bezpłatne szkolenia zawodowe

Dodatkowo bezpłatne szkolenia zawodowe będą poprzedzone indywidualnymi spotkaniami z Doradcą Zawodowym w celu udzielenia pomocy Uczestnikom Projektu w obraniu własnej ścieżki kariery oraz grupowymi spotkaniami w ramach: Warsztatów kompetencji społecznych i obywatelskich.

Program i rodzaj szkolenia będzie dobrany i dostosowany do potrzeb oraz zainteresowań osób z danej grupy.

Udział w projekcie i poszczególnych ścieżkach wsparcia jest bezpłatny a Uczestnikom Projektu zostanie wypłacone stypendium szkoleniowe po zakończeniu szkolenia. Mamy jeszcze miejsca dla osób chcących podjąć staż zawodowy, za który również wypłacimy stypendium stażowe.

Projekt oraz szkolenia są skierowane do osób zamieszkujących województwo mazowieckie (obszary ujęte w Mazowieckim Barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego) oraz do osób biernych zawodowo i bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, dla których został określony III profil pomocy.

Szkolenia mają na celu podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych w związku z czym każdy Uczestnik Projektu, który przystąpi do egzaminu końcowego uzyska stosowny Certyfikat.

Kontakt

NS Konsulting Sp. z o.o
Ul. Skromna 5
20-704 Lublin,

Lub

BIURO PROJEKTU:
Ul. Młynarska 10 lok. U-11
26-600 Radom,
Tel. 699670303
e-mail: wylacz-ubostwo@nskonsulting.pl