Delegowanie pracowników zagranicę – aspekty prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe

Zapraszamy na business brunch: Delegowanie pracowników zagranicę – aspekty prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe. Na kolejnym spotkaniu organizowanym w firmie Accace, omówimy zagadnienia dotyczące delegowania pracowników zagranicę, m.in.:

  • Różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem,
  • Kodeksowe oraz pozakodeksowe uregulowania dotyczące oddelegowania pracowników do pracy za granicą,
  • Określenie rezydencji podatkowej,
  • Zasady związane z opodatkowaniem wynagrodzenia ze stosunku pracy na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • Metody unikania podwójnego opodatkowania,
  • Obowiązki płatnika w związku z oddelegowaniem pracowników do pracy za granicę – na gruncie PIT (i ZUS).

Prelegenci

Agnieszka Samborska, Legal Adviser, Accace

Agnieszka Samborska jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Dołączyła do Accace w 2011 r. i obecnie zarządza kancelarią prawną Accace Legal. Doradza klientom głównie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Ponadto specjalizuje się w prawie własności intelektualnej.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej. Włada biegle językiem angielskim.

Anna Zając, Tax Consultant, Accace

Anna posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w spółkach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatków dochodowych, w tym m.in. w obszarze cen transferowych, jak również w kwestiach związanych z prowadzeniem działalności na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ponadto brała udział w licznych projektach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz delegowaniu pracowników za granicę, a także zajmowała się prowadzeniem przeglądów podatkowych. Ukończyła Wydział Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Ilona Węgłowska-Hajnus, Payroll Supervisor, Accace

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych działów kadrowo-płacowych, w tym w strukturach międzynarodowych. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in. w zakresie delegacji pracowników do oddziałów zagranicznych.

Jako Dyrektor działu HR w Ministerstwie Spraw Zagranicznych brała udział w licznych projektach dotyczących zatrudniania cudzoziemców oraz delegowania pracowników za granicę.

Absolwentka Wydział Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Akademii Leona Koźmińskiego „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Delegowanie pracowników zagranicę – udział w spotkaniu

Rejestracja na stronie: http://accace.pl/newsroom/wydarzenia-polska

Wstęp na spotkanie Delegowanie pracowników zagranicę darmowy!