Empatia i komunikacja w zarządzaniu

Konsekwentnie od ponad 4 lat spotykamy się w ramach Warszawskiej Współpracy Szkoleniowej.
28 stycznia zapraszamy na darmowe szkolenie: Empatia i komunikacja w zarządzaniu.

Program szkolenia Empatia i komunikacja w zarządzaniu

Komunikujemy się między sobą na co dzień, żeby przekazać określone informacje lub wiedzę. Komunikowanie się w organizacjach jest powiązane bezpośrednio z podstawowymi funkcjami zarządzania, czyli: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolą, a menedżerowie realizują te funkcje zarządzania właśnie poprzez proces komunikacji.

Prawidłowa komunikacja w projektach ma olbrzymie znaczenie przy ich realizacji i osiąganiu celów projektu.

  • Czy komunikowanie się jest trudne? Jeśli tak, to dlaczego?
  • Co zrobić, żeby komunikowanie się w organizacjach było efektywne i spełniało swoje funkcje?
  • Jak sprawić, żeby pomiędzy nadawcą i odbiorcą komunikatu nastąpiło zrozumienie formy i treści przekazu?
  • W jaki sposób empatia wpływa na proces komunikacji?

Na te oraz inne pytania spróbujemy odpowiedzieć na warsztatach Empatia i komunikacja w zarządzaniu w trakcie których podejdziemy do zagadnień komunikacji i empatii w sposób praktyczny.

Nastawcie się na kilka godzin intensywnej, ale ciekawej pracy!

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

  • menedżerów i liderów, którzy chcą lepiej komunikować się ze swoimi zespołami
  • kierowników projektów, którzy zetknęli się z problemem różnego rozumienia potrzeb interesariuszy, widzą konieczność poprawy komunikacji w zespole; chcieliby, aby zespół projektowy działał sprawnie
  • pracowników, którzy oferują produkty „szyte na miarę”
  • wszystkich osób, które na co dzień współpracują z innymi działami, klientami zewnętrznymi
    oraz tych, którzy napotkali na problemy komunikacyjne i chcieliby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić.

Prowadząca

Agnieszka Albińska – ekspert, doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów biznesowych i wdrażaniu nowych rozwiązań w organizacjach, optymalizacji procesów. Obecnie odpowiedzialna za zarządzanie wiedzą i projektami w obszarze strategii PKN ORLEN S.A.

Udział w darmowym szkoleniu

Kiedy:
28 stycznia 2017 w godzinach 11.00-14.00. Zbieramy się 15 minut wcześniej, Zaczynamy punktualnie.

Gdzie:
Warszawa, Warsztat Warszawski, Pl. Konstytucji 4, pierwsze piętro. To lokal fundacji. Wejście od strony placu.

Obowiązują zapisy na darmowe szkolenie Empatia i komunikacja w zarządzaniu przez poniższy formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTOI-3xIgIneIKtbnEVckAw3ERLCpZCsvAnwplShGS5WQXpg/viewform