Strategiczne zarządzanie klastrem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencjiStrategiczne zarządzanie klastrem, które odbędzie się 18 listopada 2016 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na ulicy Mickiewicza 69 w Szczecinie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Strategiczne zarządzanie klastrem

Strategiczne zarządzanie klastrem

Celem organizacji konferencji Strategiczne zarządzanie klastrem jest wymiana poglądów i doświadczeń koordynatorów klastrów w Polsce, w obszarze zarządzania klastrami oraz wykorzystania wytycznych i narzędzi usprawniających ten proces. Szkolenie stanowiące główny punkt konferencji, dostarczy jego uczestnikom umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych, które udoskonalą komunikację pomiędzy partnerami oraz na płaszczyźnie koordynator-partnerzy, zmotywują do częstszej aktywności partnerów i nadzoru nad realizowanymi działaniami oraz projektami. Zapraszamy!